23.1.2021 – Αποδόσεις μετοχών FTSE25 (Εβδ. – Μηνός – 3Μ – 6Μ – 52ΕΒΔ και 2021)

Αποδόσεις μετοχών FTSEΜ – midcap20 (Εβδ. – Μηνός – 3Μ – 6Μ – 52ΕΒΔ και 2021)