22/8: Eπισημάνσεις και Χαρακιές για Τraders του ελληνικού χρηματιστηρίου – Part1

Το πέρασμα του γαλλικού δείκτη CAC 40 πάνω από τη σημαντική αντίσταση των 5400 μονάδων ίσως μαρτυράει αλλαγή βραχυχρόνιας πλεύσης των αγορών…
CAC 40
5,435.48 +90.84 
Aug 21, 6:05 PM GMT+2 
Open 5,360.03
High 5,441.35
Low 5,360.03

Εικόνα

AΠ.ΜΑΝΘΟΣ: Άντε πάλι…το χαβά τους αυτοί. Εδώ πάει η γνωστή λαική παροιμία.. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα…
Nomura: Δεν μπορούν να αποκλειστούν τα σοκ στις αγορές τον Σεπτέμβριο 2019
Οι προσδοκίες τόσο για τη Fed όσο και για την ΕΚΤ παραμένουν υπερβολικά υψηλές
 
****
ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – AEGEAN AIRLINES:  
 
***
ΑΠ. ΜΑΝΘΟΣ – MODA BAGNO: Πάει βολίδα να αναμετρηθεί με τα 0,5800 ευρώ
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,5300 10,42% 27.147 21/08/2019
0,4800 15,94% 23.267 20/08/2019
0,4140 8,38% 506 19/08/2019
0,3820 0,00% 53 16/08/2019
0,3820 -4,50% 1.219 14/08/2019
0,4000 0,00% 843 13/08/2019
0,4000 -2,44% 1.511 12/08/2019
0,4100 2,50% 376 09/08/2019
0,4000 1,01% 400 08/08/2019

Εικόνα

 
ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ...Οσο κρατάει την πίεση των πωλητών πάνω από το όριο των 0,50 με 0,51 ευρώ τόσο θα θελήσει να τεντωθεί πάνω από το 0,65
  1. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,5450 -3,54% 10.595 21/08/2019
0,5650 10,78% 41.437 20/08/2019
0,5100 0,00% 15.654 19/08/2019
0,5100 -3,77% 1.899 16/08/2019
0,5300 0,00% 6.439 14/08/2019
0,5300 0,00% 26.641 13/08/2019
0,5300 -10,92% 14.376 12/08/2019
0,5950 0,00% 15.683 09/08/2019
0,5950 8,18% 32.735 08/08/2019

Εικόνα

ΕΚΤΕΡ… Διαγραμματικά δείχνει ότι προθερμαίνει τις μηχανές για τη διάτρηση των 2,10 καθώς οι ρυθμιστές έχουν κάνει ένα “pool” 3,8 εκατ χαρτιών με μέσο όρο τα 1.70€. Επίσης ο μεσομακροπρόθεσμος ανοδικός στροφέας είναι εκεί και δείχνει τα 3,70€.
  • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
1,7550 3,85% 55.628 21/08/2019
1,6900 -2,31% 31.828 20/08/2019
1,7300 5,49% 75.659 19/08/2019
1,6400 0,00% 27.222 16/08/2019
1,6400 -3,53% 34.296 14/08/2019
1,7000 -0,29% 67.221 13/08/2019
1,7050 2,10% 74.415 12/08/2019
1,6700 -1,47% 22.011 09/08/2019
1,6950 0,89% 60.321 08/08/2019
Εικόνα

****

Άλλοι Δείκτες

  • Zig Zag

Φιλτράρει μικρές και μη σημαντικές κινήσεις. Το ποσό ή ποσοστό αντιστροφής ορίζεται από τον χρήστη και αποτελεί το φίλτρο για να οριστούν οι “μικρές και μη σημαντικές κινήσεις”.

Για παράδειγμα, ο Zig Zag με φίλτρο 10%, θα αγνοούσε όλες τις κινήσεις μικρότερες από 10%. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο παραπάνω δείκτης δεν έχει δυνατότητες πρόβλεψης.

Average True Range (ATR)

Average True Range = μέσος όρος των True Ranges των τελευταίων n περιόδων.

True Range = πλήρες εύρος τιμών μιας περιόδου (περιλαμβάνει και τα χάσματα).

O J. Welles Wilder Jr. στο βιβλίο του με τίτλο “New Concepts in Technical Trading Systems”, όρισε το True Range ως το μεγαλύτερο από τα τρία:

TR = H – L

TR = H – C

TR = C – L

TR = True Range

H = Υψηλό τρέχουσας περιόδου

L = Χαμηλό Τρέχουσας περιόδου

C = Κλείσιμο τιμής (προηγούμενης περιόδου)

Δεν παρέχει ένδειξη για την κατεύθυνση της τάσης, αλλά για τη μεταβλητότητά της.

Περίοδοι με χαμηλές τιμές ATR, υποδεικνύουν φάση συσσώρευσης.

Υψηλές τιμές είναι μη διατηρήσιμες.

+DI, -DI, ADX

Παρουσιάστηκε από τον Welles Wilder το 1978 στο βιβλίο του με τίτλο “New Concepts in Technical Trading Systems”, με σκοπό τη διερεύνηση αν υπάρχει τάση ή όχι.

Υπολογισμός

Directional Movement = το μεγαλύτερο μέρος του εύρους της τρέχουσας περιόδου, που βρίσκεται εκτός του εύρους της προηγούμενης περιόδου.

PDM = H-Hp (Positive Directional Movement)

MDM = L-Lp (Negative Directional Movement)

όπου H = το υψηλό της τρέχουσας περιόδου και Ηp = το υψηλό της προηγούμενης περιόδου.

L = το χαμηλό της τρέχουσας περιόδου και Lp = το χαμηλό της προηγούμενης περιόδου

Η μικρότερη από τις 2 προηγούμενες τιμές μηδενίζεται. Για παράδειγμα, αν PDM>MDM τότε ο MDM μηδενίζεται. Σε περίπτωση ενός εσωτερικού bar τότε PDM και MDM μηδενίζονται.

Υπολογίζουμε ένα εκθετικό κινητό μέσο όρο (συνήθως 14 περιόδων) στους PDM, MDM & True Range.

Υπολογίζουμε τα:

+DI = smoothed PDM/smoothed TrueRange

-DI = smoothed PDM/smoothed TrueRange

DX = 100Abs(+DI – (-DI))/(+DI + (-DI))

ADX = n περιόδων εκθετικός κινητός μέσος όρος (συνήθως 14)

Οι τιμές του δείκτη κινούνται από το 0 έως το 100.

Ο Wilder προτείνει οι επενδυτές να μην χρησιμοποιούν πλέον στρατηγικές ακολουθίας της τάσης, όταν ο ADX κινείται κάτω από τους +DI & -DI.

Ο ADX σηματοδοτεί την ύπαρξη τάσης όταν είναι >20 και αυξάνει. Δεν προσδιορίζει όμως αν η τάση είναι ανοδική ή καθοδική. Για το τελευταίο χρησιμοποιούνται ο +DI & -DI.

Οταν ADX>20 και αυξάνει, +DI>ADX και αυξάνει, τότε η τάση είναι ανοδική.

Οταν ADX>20 και αυξάνει, -DI>ADX και αυξάνει τότε η τάση είναι καθοδική.

Οι +/-DMI δίνουν σήματα αγοράς ή πώλησης όταν τέμνονται (crossovers).

Επίλογος

  • Αισιόδοξοι (bullish) αναλυτές τείνουν να δίνουν περισσότερη βαρύτητα σε δείκτες που υποστηρίζουν το ανοδικό σενάριο, ενώ απαισιόδοξοι (bearish) αναλυτές το αντίστροφο.
  • Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι όλοι οι δείκτες παρουσιάζουν τη συμπεριφορά της τιμής με διαφορετικό τρόπο. Πρωταρχική σημασία λοιπόν έχει η πορεία της τιμής και όχι το σήμα του δείκτη.

Πριν χρησιμοποιήσουμε κάποιον δείκτη καλό θα είναι να γνωρίζουμε:

  • πως υπολογίζεται.
  • πως συμπεριφέρεται στις διάφορες καταστάσεις της αγοράς.
Print Friendly, PDF & Email