(22.6.2021) Centric – Τεχνική προσέγγιση από τον Απόστολο Μάνθο στο chartswar.com

Centric – Τεχνική προσέγγιση από τον Απόστολο Μάνθο

  • CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Η εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΣΕΝΤΡ) έχει ως βασικούς άξονες δραστηριοτήτων της την εν πλω παροχή τεχνολογικών ψυχαγωγικών υπηρεσιών εξυπηρετώντας 30 επιβατηγά πλοία και 12 κρουαζιερόπλοια, την αντιπροσώπευση εταιρειών videogames, το τουρισμό (ξενοδοχεία και σκάφη), τη μαζική εστίαση, και την εκμετάλλευση εμπορικών ακινήτων ενώ διατηρεί περιορισμένη παρουσία και στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  • Η Centric συν τοις άλλοις  επενδύει ένα μέρος των διαθεσίμων της σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία φέρνοντας κερδοφόρα αποτελέσματα. Σύμφωνα μάλιστα με την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2020 η εταιρεία διαθέτει 17,27 εκατ. ευρώ σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία από 6,58 εκατ. ευρώ, που ήταν το 2019 παρουσιάζοντας κέρδη της τάξεως των 1,65 εκατ. ευρώ από 252 χιλ. ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 36,4 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ονομαστική αξία 0,36 ευρώ ανά μετοχή την ίδια ώρα που η τιμή της βρίσκεται με discount στα 0,3160 ευρώ. Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου βρίσκονταν  στα 7,55 εκατ. ευρώ.

  • Διαγραμματικά η μετοχή φαίνεται μετά την ανοδική τμήση των 0,27 ευρώ να διαλύει με τον ισχυρό όγκο των 875 χιλ. τεμαχίων και την πολύ σημαντική περιοχή των 0,30 ευρώ περνώντας έτσι σε μονοπάτια που είχε να δει από το καλοκαίρι του 2014. Η επιβεβαίωση της ανοδικής διαφυγής θα δώσει περιθώριο ανόδου έως την επόμενη περιοχή αντίστασης των 0,44 ευρώ ή ένα +45% από τα τωρινά επίπεδα τιμών.

Τις τελευταίες πάντως μέρες η αγορά «διερευνά» ένα πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό project, που έχει να κάνει με την είσοδο της αδειοδοτημένης πλέον στοιχηματικής εταιρίας Novibet στο σχήμα συμμετοχών της Centric. Στοιχείο, που αν όντως τελεσφορήσει θα αλλάξει με εκρηκτικό ρυθμό  τα αναπτυξιακά δεδομένα της εισηγμένης και φυσικά της μετοχικής της αξίας.

 


Αποποίηση ευθύνης:

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.