(22/5/2020) Λεωφ. Αθηνών 110: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα(;)

ΗΡΕΜΙΑ με τις περισσότερες των μετοχών σε φάση… αφασίας. 

ΒΑΔΙΖΕΙ προς τα 10,0000 ευρώ η ΤΕΝΕΡΓ, μεγάλη άνοδος για ΕΥΑΠΣ λόγω αποτελεσμάτων, ζωηρός ο Ελλάκτωρ, στο +1,5% ο ΔΤΡ…

ΕΚΑΤΟ ΜΕΤΟΧΕΣ δεν έχουν κάνει καν πράξη στο ταμπλό, με τα bids και τα offers να απέχουν παρασάγγας. 

ΕΥΑΠΣ: Δημοσίευσε την χρήση 2019, πολύ καλά μεγέθη και δείκτες, με τα ταμειακά διαθέσιμα να καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις της και να αφήνουν και ρέστα… 40,5 εκατ. ευρώ!!!!!!!!! ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 5,0500 ευρώ, στο ταμπλό 3,9500.

Το ΔΣ της 21/05/2020, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού € 0,268 ανά μετοχή, για τη χρήση 2019, το οποίο αντιστοιχεί στο 70% των διανεμόμενων κερδών.

ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 6,50%


Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2020 – 31.3.2020 θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία /Τριμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ  www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2020 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 στις 17:30 τοπική ώρα.

Ανακοινώσεις σχετικά με Δείκτες
Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

Συνοπτικά θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών:
  • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Τρείς (3) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστών στάθμισης.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Τρείς (3) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και τρείς (3) μεταβολές ποσοστών στάθμισης

Δείκτης ATHEX Select Plus

Δύο (2) προσθήκες, δύο (2) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης ATHEX Select

Τρείς (3) προσθήκες, τρείς (3) διαγραφές και μία (1) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Παύση υπολογισμού του δείκτη από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς

Καμιά (0) προσθήκη, καμιά (0) διαγραφή και καμιά (0) μεταβολή ποσοστού στάθμισης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης (Capping Factors) των μετοχών που συμμετέχουν στη σύνθεση των δεικτών θα υπολογιστούν με βάση το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2020.

Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2020.