(22.3.2021) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Εξαιρετικό το 2020- Πως διαμορφώθηκαν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του

 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 2,2400
 • ΒΟΟΚ VALUE ΜΤΧ: 0,8050
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:  21,6 εκατ.
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 60,27 εκατ.  
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 2,79
 • P/E: 15,9
 • EBITDA: 7,45 εκατ.
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 12,5 εκατ.
 • ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 4,25 εκατ.
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  8,25 εκατ.
 • ΣΧΕΣΗ ΝΕΤDEBT/ EBITDA:  1,10
 • ΣΧΕΣΗ EV/EBIBTA:  9,2
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  0,38
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ:  2,1% καθαρά
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΙΤ:  0,75 εκατ.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 155 άτομα από 142 εκατ.

Για το 2021 η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,05 ανά μετοχή.