22.12.2020- Αντιμέτωπος με τις στηρίξεις του ο ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ και ΟΤΟΕΛ

Αντιμέτωπος με τις στηρίξεις του ο ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΔΕΗ, ΑΡΑΙΓ, και ΟΤΟΕΛ

Προβληματισμό προκάλεσαν οι ρευστοποιήσεις που επικράτησαν στο ελληνικό χρηματιστήριο, όχι τόσο για το ύψος των απωλειών, αλλά κυρίως για τον αυξημένο όγκο που σημειώθηκε σε πτωτική συνεδρίαση, κάτι που δεν μας είχαμε συνηθίσει σε πρόσφατες πτωτικές συνεδριάσεις, προϊδεάζοντας μας αρνητικά, καθώς αυτές διαρκούν συνήθως έως και τρεις ημέρες, φέρνοντας τον γενικό δείκτη σε κρίσιμες στηρίξεις, με πρώτη και καλύτερη αυτή του ΚΜΟ200 ημερών (746 μονάδες) στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, όπου μία πτωτική διάσπαση του θα ανοίξει τον δρόμο για επίπεδα πλησίον των 700 μονάδων.
 

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 μετέτρεψαν το σήμα τους από strong buy σε buy, με τον δείκτη Nasdaq να διατηρεί το σήμα του σε strong buy. Στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30 και FTSE 100 μετέτρεψαν το σήμα τους από strong buy σε neutralενώ ο δείκτης CAC 40 μετέτρεψε το σήμα του από buy σε sellόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε ο γενικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 835 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στο 61,8% του Fibonacci, στις 745 μονάδες, με την επόμενη στις 720 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο δείκτης RSI έκλεισε κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 70,51 εκατ. τεμάχια, έναντι 50,0 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει αρκετά χαμηλότερα από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και επιβεβαιώνοντας μέχρι στιγμής την αδυναμία του να διασπάσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις την αντίσταση των 1.923 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.673 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.146 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 984 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 7,21 εκατ. τεμάχια, έναντι 6,40 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσε ο τραπεζικός δείκτης, κλείνοντας κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, και με τον RSI να υποχωρεί μετά τις 10/12 κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Το σήμα αγοράς παρέμεινε, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 535 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 370 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 57,11 εκατ. τεμάχια έναντι 36,30 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε στα 7,06 ευρώ με πτώση 2,55%ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η μετοχή διατηρεί την ανοδική της τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 8,50 ευρώ, και την στήριξη στα 5,52 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 608,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +18,16%

Απόδοση 3μηνου +42,91%

Απόδοση 6μηνου +96,11%

Απόδοση από 1/1 +70,94%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,20%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,385 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,453 ευρώ

Καθαρή Θέση 3,05 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 13,16

P/BV 0,536

Ξένα/Ιδία 1,11

ROE +0,42%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,75%

Κεφαλαιοποίηση 1,64 δισ. ευρώ


Η μετοχή της ΑΡΑΙΓ έκλεισε στα 4,90 ευρώ με πτώση 2,97%, με τις εκροές να συνεχίζονται, και με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,33 ευρώ και η στήριξη στα 4,69 ευρώ, με τους όγκους στις τελευταίες συνεδριάσεις να διαμορφώνονται κάτω από τον μέσο όρο των τριάντα ημερών, κάτι που δικαιολογεί και την αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα στις τελευταίες συνεδριάσεις. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 169,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +16,11%

Απόδοση 3μηνου +44,12%

Απόδοση 6μηνου +17,93%

Απόδοση από 1/1 -41,67%

Απόδοση 52 εβδομάδων -39,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 9,08 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,495 ευρώ

Καθαρή Θέση 130,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,82

P/BV 2,69

Ξένα/Ιδία 1,61

ROE 122,12%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,90%

Κεφαλαιοποίηση 349,9 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 6,0 ευρώ με πτώση 5,96%, ολοκληρώνοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η μετοχή στις 1/12 δημιούργησε «χρυσό σταυρό» κάτι που ενισχύσει την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 6,50 ευρώ και την στήριξη στα 5,39 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 50,96 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,61%

Απόδοση 3μηνου +56,25%

Απόδοση 6μηνου +56,25%

Απόδοση από 1/1 -18,03%

Απόδοση 52 εβδομάδων -15,49%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Καθαρή Θέση 251,89 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 5,16

P/BV 1,16

Ξένα/Ιδία 1,43

ROE +5,25%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 33,29%

Κεφαλαιοποίηση 293,1 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Μικτές τάσεις επικράτησαν για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,107με πτώση 8,19%, και του δεκαετούς στο 0,651με πτώση 0,15%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem