21/9/2021- Δυο είναι τα στοιχεία που προβληματίζουν βραχυχρόνια τους αγοραστές (του Απόστολου Μάνθου )

Βραχυχρόνιος προβληματισμός

του Απόστολου Μάνθου 

Δυο είναι τα στοιχεία που προβληματίζουν βραχυχρόνια τους αγοραστές στο ημερήσιο διάγραμμα του Γενικού Δείκτη.

  • Πρώτον το ημερήσιο κλείσιμο κάτω από τη ζώνη των 910 με 895 μονάδων, όπου έλαβε χώρα για πρώτη φορά μετά από 19 συνεδριάσεις και δεύτερον η καθοδική διάσπαση μετά από τα τέλη Ιουλίου του Fibonacci απλού κινητού μέσου, στις 894 μονάδες. Και τα δύο στοιχεία αποτυπώθηκαν με τον αυξημένο τζίρο συναλλαγών των 77,7 εκατ. ευρώ.

Τώρα αν στην σημερινή συνεδρίαση ο δείκτης δεν αναιρέσει το υπάρχον πτωτικό σκηνικό χαρακτηρίζοντάς το κίβδηλο, τότε πάμε για ένα άμεσο κατέβασμα πάνω στο επίπεδο στήριξης των 860 με 848 μονάδων, όπου και θα φανούν οι δυνάμεις που έχουν οι πωλητές για μια περαιτέρω κατηφορική πίεση. Μιλάμε δηλαδή για μια βραχυχρόνια διόρθωση 9 με 10% από τα υψηλά του περασμένου Αυγούστου.

Στο μακροπρόθεσμο όμως σκηνικό τίποτα δεν έχει αλλάξει, καθώς ο κατ’ ελάχιστον στόχος των δύο γιγαντιαίων σχηματισμών παραμένει το σημείο των 1350 μονάδων.

  • Μιλάμε για τον ανάποδο  σχηματισμό  Head and Shoulders που ο Γενικός Δείκτης διέρρηξε τη neckline τον περασμένο Μάρτιο στις 818 μονάδες και τον αργό αλλά ιδιαίτερα δυναμικό μακροπρόθεσμο ανοδικό στροφέα “W” του 2007.

Για τους τεχνικούς  τύπους και παρά το  σημερινό σκηνικό το μεν πρώτο pattern δίνει ως τιμή στόχο  τις 1550 μονάδες ενώ ο στροφέας μπορεί να απλώσει τη δράση του ως την επόμενη πενταετία δίνοντας τιμές μέσα στη ζώνη διακύμανσης των 2060 με 1900 μονάδων.

  • Για να πούμε ότι οι δύο αυτοί τεράστιοι σχηματισμοί καταστρατηγούνται θα πρέπει ο Γενικός Δείκτης να διασπάσει καθοδικά τις 730 μονάδες κάτι φυσικά που φαντάζει λίγο από ταινία επιστημονικής φαντασίας ακόμα και για το στρατόπεδο των πωλητών μιας που η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια θα ίπταται και οι αναβαθμίσεις από τους επενδυτικούς οίκους έχουν ήδη σχηματίσει ουρά.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

Chartswar