21.3.2021- Τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, και ΦΡΙΓΟ

Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 0,89 ευρώ με πτώση 2,37%, περιορίζοντας τις αρχικές της απώλειες, ολοκληρώνοντας για τρίτη διαδοχική εβδομάδα πάνω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε στις 10/2/2020, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,0 ευρώ και η στήριξη στα 0,72 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 9,92 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,70%

Απόδοση 3μηνου -9,09%

Απόδοση 6μηνου +57,91%

Απόδοση από 1/1 -6,73%

Απόδοση 52 εβδομάδων +49,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,028 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 8,45 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 5,47

P/BV 0,16

CET1 17,2%

Κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ

***

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,393 ευρώ με πτώση 2,57%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,0 ευρώ και η στήριξη στα 1,99 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 2,84 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +18,52%

Απόδοση 3μηνου +11,56%

Απόδοση 6μηνου +104,53%

Απόδοση από 1/1 +5,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +162,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8404 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 5,4 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 5,93

P/BV 0,40

CET1 13%

Κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ

***

Η μετοχή της Eurobnak έκλεισε στα 0,6914 ευρώ με πτώση 2,51%, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,90 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,53 ευρώ) με την επόμενη στα 0,47 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 8,66 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +23,60%

Απόδοση 3μηνου +18,59%

Απόδοση 6μηνου +78,15%

Απόδοση από 1/1 +19,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +103,35%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,72 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,2 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 1,41

P/BV 0,49

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ

***

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 0,5354 ευρώ με πτώση 22%,  ολοκληρώνοντας κοντά στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με το σήμα πώλησης να παραμένει για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,80 ευρώ, με την μετοχή να καταγράφει σήμερα νέα ιστορικό χαμηλό στα 0,488 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 8,41 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -30,10%

Απόδοση 3μηνου -55,27%

Απόδοση 6μηνου -54,45%

Απόδοση από 1/1 -58,82%

Απόδοση 52 εβδομάδων -44,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,747 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,488 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,1 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 8,61

P/BV 0,06

CET1 13,8%

Κεφαλαιοποίηση 444,9 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 4,33 ευρώ με πτώση 2,37%, υποχωρώντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,70 ευρώ, και η στήριξη στα 3,86 ευρώ με την επόμενη στα 3,51 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 168,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,19%

Απόδοση 3μηνου +21,97%

Απόδοση 6μηνου +60,97%

Απόδοση από 1/1 +15,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων +132,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,46 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,47 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,2 δισ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 4,66

P/BV 0,93

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +1,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,32%

Κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ

***
Η μετοχή της Frigoglass έκλεισε στα 0,0775 ευρώ αμετάβλητηπαραμένοντας για ακόμη μία μέρα κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,086 ευρώ και η στήριξη στα 0,06 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,10 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -18,85%

Απόδοση 3μηνου -33,19%

Απόδοση 6μηνου -8,28%

Απόδοση από 1/1 -27,57%

Απόδοση 52 εβδομάδων -26,89%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,157 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0565 ευρώ

Καθαρή Θέση -128,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2020)

BV 

P/BV –

Ξένα/Ιδία –

ROE –

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 27,55 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

  • Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem