20/7 – Όλοι έχουν λερωμένη την φωλιά τους και αλληλοπροστατεύονται

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας είναι παράνομη (ΠΚ 370Α).

Το σύστημα την ποινικοποίησε διότι όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και αλληλοπροστατεύονται.

Αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαμε, όταν υποστηρίζαμε πως αν από το υλικό προκύπτουν παρανομίες, να αίρεται το αξιόποινο.

ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ