20/7 – Αν αυτός ο πόλεμος δεν είχε αίματα και δάκρυα, θα ήταν μία…

 

Εικόνα