20.4.2021- Χ.Α: Σχόλια, συμπεράσματα και παρατηρήσεις με τον φακό του μικρομέτοχου

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ALPHA BANK – PERFORMANCE TECHNOLOGIES

NEA TOΠ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Υπ’αρ.1 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ: FRIGOGLASS (ΟΧΙ ΓΙΑ ΧΗΡΕΣ και ΟΡΦΑΝΑ)…

ΕΚΘΕΣΗ – EUROXX: Νέα, σημαντικά υψηλότερη τιμή – στόχο δίνει στον όμιλο Mytilineos η Euroxx Χρηματιστηριακή διατηρώντας τη σύσταση Απόδοση Ανώτερη της Αγοράς για τη μετοχή. Συγκεκριμένα, η νέα τιμή – στόχος διαμορφώνεται στα 19,50 ευρώ από 14 ευρώ προηγουμένως, ήτοι 38% αύξηση.

  • Όπως σημειώνει η Euroxx, η αύξηση οφείλεται κυρίως στις νέες προβλέψεις για τα κέρδη της Mytilineos, το χαμηλότερο σταθμισμένο ρίσκο για τις ελληνικές μετοχές και την πρώτη εκτίμηση για τη συμβολή από την πρόσφατη επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Euroxx παραμένει θετική για τη μετοχή λόγω των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών, ενώ επισημαίνει ότι ενδεχόμενη είσοδος στους δείκτες MSCI θα αποτελέσει ισχυρό καταλύτη.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2021, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει άνοδο των EBITDA κατά 2% στα 81,8 εκατ. ευρώ, με έσοδα 498 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 37,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα 2%.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ – ΒΕΤΑ NIKOΣ ΚΑΥΚΑΣ – ΔΕΠΟΛΑΣ: Αυξημένες απώλειες είχαμε χθες στον ΓΔΧΑ επηρεασμένος κυρίως από την πτώση της Πειραιώς, αν και σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και οι βασικοί διεθνείς μετοχικοί δείκτες. Η διόρθωση των τιμών κρίνεται ως φυσιολογική και ενδέχεται να επεκταθεί μέχρι το πρώτο σημείο στήριξης των 860 μονάδων, επίπεδο μέχρι το οποίο δεν αλλοιώνεται η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Συνεχίζουμε και είμαστε θετικοί για την πορεία της αγοράς με στραμμένο το βλέμμα στο εξωτερικό. Σήμερα μετά την συνεδρίαση δημοσιεύουν αποτελέσματα Motor Oil, ΔΕΗ και ΕΛΤΟΝ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην… ξεφεύγουμε: 

Related image
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»:
  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
  • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
  • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

  • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

  • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.