2-5-2021: Τρεις μετοχές με EV/EBITDA χαμηλότερο του 8 και η τεχνική προσέγγιση τους

  • Η μετοχή της Γεκ Τέρνα έκλεισε στα 10,04 ευρώ με άνοδο 1,01%, καταβάλλοντας σήμερα νέα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 10,55 ευρώ και η στήριξη στα 9,69 ευρώ, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να βρίσκεται στο ναδίρ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 670,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,70%

Απόδοση 3μηνου +40,03%

Απόδοση 6μηνου +70,46%

Απόδοση από 1/1 +27,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +67,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,39 ευρώ

Καθαρή Θέση 512,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 4,95

P/BV 2,03

P/E 78,11

EV/EBITDA 7,69

Ξένα/Ιδία 2,57

ROE +2,43%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,52%

Κεφαλαιοποίηση 1,04 εκατ. ευρώ

  • Η μετοχή των Δομικών Κρήτης έκλεισε στα 0,518 ευρώ με άνοδο 10,21%ολοκληρώνοντας σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,42 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,59 ευρώ και η στήριξη στα 0,39 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 46,25 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,73%

Απόδοση 3μηνου +18,26%

Απόδοση 6μηνου +75%

Απόδοση από 1/1 +27,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +267,38%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,53 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,109 ευρώ

Καθαρή Θέση 8,96 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,56

P/BV 0,92

P/E 6,71

EV/EBITDA 6,85

Ξένα/Ιδία 0,55

ROE +11,10%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,85%

Κεφαλαιοποίηση 8,23 εκατ. ευρώ

  • Η μετοχή της Καραμολέγκος έκλεισε στα 2,30 ευρώ με άνοδο 5,50% ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,31 ευρώ με την επόμενη στα 2,49 ευρώ, και την στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,18 ευρώ) με την επόμενη στα 2,10 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 4,64 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,55%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +19,17%

Απόδοση από 1/1 +4,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων +48,39%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Καθαρή Θέση 32,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 3,36

P/BV 0,69

P/E 13,73

EV/EBITDA 5,63

Ξένα/Ιδία 1,56

ROE +4,88%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 25,19%

Κεφαλαιοποίηση 22,41 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem