25.8.2021- Διατηρείται το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για CENER, ΓΕΒΚΑ, και ΦΙΕΡ

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 907,56 μονάδες με κέρδη 1,13%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,97 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 5,39 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 66 έκλεισαν ανοδικά, 47 πτωτικά, και 57 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, ολοκληρώνοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, πραγματοποιώντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 911,17 μονάδες. Η σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε 1,4 προς 1, με τον όγκο να κινείται ελαφρώς υψηλότερα σε σχέση με χθες.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 30 διαπραγματεύεται με σήμα strong buy, και οι δείκτες FTSE 100 και CAC 40 με σήμα sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται για ακόμη μία συνεδρίαση χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 910,0 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 830,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,84 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,13 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να διατηρεί την θετική του κλίση, και με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.779 μονάδες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) και την στήριξη στις 1.350 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Δεύτερη μέρα κερδών για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,21 εκατ. τεμάχια, έναντι 15,91 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή της CENERGY έκλεισε στα 2,48 ευρώ με πτώση 0,61%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, καθώς και σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,49 ευρώ), με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,73 ευρώ, και η στήριξη στα 2,37 ευρώ, με τις εισροές στις τελευταίες συνεδριάσεις να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 104,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός –0,41%

Απόδοση 3μηνου –13,06%

Απόδοση 6μηνου +22,48%

Απόδοση από 1/1 +40,46%

Απόδοση 52 εβδομάδων +161,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,91 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,893 ευρώ

Καθαρή Θέση 251,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,32

P/BV 1,84

P/Ettm 18,65

EV/EBITDA7,79 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA3,25 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 86,7 εκατ. ευρώ από 62,7 3εκατ. ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 1,31

ROE +9,85%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 27,01%

Κεφαλαιοποίηση 462,1 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στα 1,195 ευρώ με άνοδο 3,91%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις διάθεση για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,18 ευρώ (φίλτρο τρία) με την επόμενη στα 1,82 ευρώ, και η στήριξη στα 1,02 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,16%

Απόδοση 3μηνου +17,16%

Απόδοση 6μηνου +42,26%

Απόδοση από 1/1 +44,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων +62,59%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,21 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,68 ευρώ

Καθαρή Θέση 23,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,99

P/BV 1,21

P/Ettm 27,27

EV/EBITDA17,41 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,93 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 433.973 ευρώ από 864.642 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,15

ROE +4,20%

Δείκτης Φερεγγυότητας 71,12%

Κεφαλαιοποίηση 28,75 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΦΙΕΡ έκλεισε στα 0,568 ευρώ με άνοδο 0,71%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,60 ευρώ, και η στήριξη στα 0,52 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται σταδιακά στις τελευταίες συνεδριάσεις. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 6,5 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +14,06%

Απόδοση 3μηνου +26,50%

Απόδοση 6μηνου +38,54%

Απόδοση από 1/1 +24,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,618 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,25 ευρώ

Καθαρή Θέση 10,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,02

P/BV 0,56

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA74,20 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA31,89 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 301.969 ευρώ από -114.919 ευρώ το 2019.

Ξένα/Ιδία 0,42

ROE -9,72%%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 48,98%

Κεφαλαιοποίηση 5,80 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Χαμηλότερα κινήθηκαν και σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο –0,210με πτώση 14,75%, και του δεκαετούς στο 0,568με πτώση 1,81%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

TO ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διατηρείται το αγοραστικό ενδιαφέρον στο Χ.Α.-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για CENER, ΓΕΒΚΑ, και ΦΙΕΡ