(2/3/2021) Χ.Α- Μικρομεσαία Κ/φση: Σχόλια– Παρατηρήσεις– Εκτιμήσεις– Επισημάνσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 
Related image
Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»:
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ γίνεται με βάση την τρέχουσα αποτίμηση τους και τα περιθώρια ανόδου – πτώσης και το ρίσκο που αναλαμβάνει ο εν δυνάμει αγοραστής των μετοχών τους σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές εκτιμήσεις μας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ μηδεμιάς εξαιρουμένης. Για να μην έχει κανείς παράπονο… Η επιλογή θα είναι πάντα ξεκάθαρα δική σας είτε γι’αγορά είτε για πώληση

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (27 τίτλοι) –  Από 35 εκατ. ευρώ μέχρι 100 εκατ. ευρώ 

 • ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

!ΚΕΚΡΟΠΑΣ: Συμπληρώθηκε ένα ολόκληρο πεντάμηνο(!), ρεκόρ για τα δικαστικά  δεδομένα της δικής του 25ετούς και πλέον περιπέτειας. Ακόμη και την τελευταία στιγμή να του βγάλουν κυριολεκτικά το λάδι. Μιλάμε για τον ορισμό του Σαδισμού!

 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ. %
7 ημερών 2,950 3,140 1,32
30 ημερών 2,740 3,240 1,83
3 μηνών 2,335 3,400 28,84
6 μηνών 2,080 3,400 14,82
12 μηνών 0,870 3,400 71,33

**

!ΑΒΑΞ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε σε €375,7 εκατ., καταγράφοντας μείωση 13% σε  σχέση με €432,1 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση της δραστηριότητας κατά το α’ εξάμηνο του έτους, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της Covid‐19. Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2020 το ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €8,9 εκατ. έναντι €10,4 εκατ. το 2019. Στο γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €1,4 εκατ. έναντι κέρδους €1,2 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

 • Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2020 για τον Όμιλο ανήλθε σε €34,5 εκατ. έναντι €46,7 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ στο γ’ τρίμηνο το EBITDA ανήλθε σε €7,8 εκατ. για τον Όμιλο έναντι €10,3 εκατ. στο περυσινό τρίμηνο.

Στο γ’ τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €116 εκατ.,  σημειώνοντας αμελητέα πτώση έναντι €117,0 εκατ. στο συγκρίσιμο τρίμηνο του 2019. Η αυξημένη δραστηριότητα από νέα έργα το 2020, όπως ο  Ελληνοβουλγαρικός Αγωγός IGB και το έργο “Ston Bypass” στην Κροατία, πρακτικά αντιστάθμισε την επιβράδυνση των εργασιών και τις καθυστερήσεις στην παραλαβή των χρησιμοποιούμενων υλικών και  μηχανολογικού εξοπλισμού, κυρίως στο μεγάλο ενεργειακό έργο που εκτελεί η εταιρεία στο Ιράκ λόγω του lockdown της διεθνούς οικονομίας, αλλά και την ολοκλήρωση έργων όπως ο αγωγός TAP, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2019.

 • ΣΣ: Υπάρχουν “κρυμμένα” assets στον ισολογισμό του – πρόβλημα ο υψηλός δανεισμός. Βέβαια και ποιός δεν έχει στον κλάδο του, πλην των ΔΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΡ και ΕΚΤΕΡ… Διεκδικεί σωρείαν έργων…

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ.%
7 ημερών 0,600 0,635 -1,92
30 ημερών 0,560 0,648 7,54
3 μηνών 0,550 0,715 6,06
6 μηνών 0,380 0,715 55,19
12 μηνών 0,223 0,715 38,22
 • ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

!ΙΝΤΡΑΚΑΤ: Παίζει σε όλα τα επιχειρηματικά – σχεδόν – ταμπλό με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 στα €328 εκατ., πλέον €206 εκ. νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους.

 • Σημειώνεται ότι από την 01.01.2020 έως 30.09.2020 οι νέες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε €144 εκ.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2020 ανέρχονται σε €60 εκ. (κ/φση 42,7 εκατ.) ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε €79,4 εκατ.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ. %
7 ημερών 1,280 1,350 1,14
30 ημερών 1,185 1,350 8,98
3 μηνών 1,185 1,480 -8,56
6 μηνών 1,110 1,480 12,18
12 μηνών 0,580 1,480 10,79
 • Στο εννιάμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε €127,6 εκ. έναντι πωλήσεων €212,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση κατά 40% περίπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές καθυστερήσεις των απορροφήσεων στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο του 2020.
 • To ΕΒITDA του Ομίλου στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε €375 χιλ. έναντι €13,3 εκ., ενώ το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε ζημιές €-2,5 εκ. έναντι κερδών €10,5 εκ.
 • ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

!ΕΛΤΟΝ ΧΗΜΙΚΑ: Αποτελεί τον 2ο όμιλο σε μεγέθη, διαβαλκανικά, με παρουσία σε όλες τις βαλκανικές χώρες και πάντα υποψήφιο εξαγοράς από ξένο μεγαλύτερο πολυεθνικό όμιλο που νομοτελειακά θα θελήσει να επεκταθεί και σε αυτές τις αγορές.

 • Στην τρέχουσα φάση της αγοράς αποτελεί μία ελκυστική παρουσία στο ταμπλό του Χ.Α. Μετά την περιορισμένη πτώση των περυσινών της αποτελεσμάτων, το 2021 ξεκίνησε ενθαρρυντικά, με την εταιρεία να πιάνει στην Ελλάδα τις αντίστοιχες περυσινές της επιδόσεις.

Στόχος η εξαγορά εταιρείας στην Κεντρική Ευρώπη.

 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 35,4 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,3250 ευρώ.
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 54,86 εκατ. ευρώ
 • ΣΧΕΣΗ P/BV: 0,66
 • ΒΟΟΚ VALUE: 2,0500 ευρώ.
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ. %
7 ημερών 1,295 1,345 -0,38
30 ημερών 1,245 1,360 4,33
3 μηνών 1,230 1,460 1,15
6 μηνών 1,155 1,460 3,11
12 μηνών 1,020 1,550 -11,37
 • P/E 2020: μονοψήφιο, μεταξύ 8 και 10 (εκτιμώμενο)
 • EV/EBITDA 2020: 7 (εκτιμώμενο)
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 25,53 εκατ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΑ: 3,8 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 21,7 εκατ. ευρώ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,396
 • ΝΕΤDEBT/EBITDA: 4,67 (6μηνο) εκτιμώμενο 2020: 2,35

****

!ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις και το 2020, μια χρονιά με πολλές ανατροπές και σημαντικές ιδιαιτερότητες.

Το 12μηνο θα είναι το καλύτερο στην ιστορία του ομίλου. Η μετοχή είχε κινηθεί αυτόνομα προσφέροντας υψηλές αποδόσεις, όταν… έκλαιγε σχεδόν όλο το υπόλοιπο ταμπλό.

Ο κύκλος εργασιών θα ξεπεράσει τα €40,5 εκατ., έναντι €30,7 εκατ. το 2019, σημειώνοντας για ακόμα μια φορά διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, το οποίο αυτή τη χρονιά θα είναι άνω του 30%.

 • Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις της εταιρείας στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων και των παραγωγών για τρίτους ενώ σημαντικά συνέβαλλε και η αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.

Με το συγκεκριμένο τρόπο η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει μέρος της μείωσης των πωλήσεων προς την ξενοδοχειακή αγορά εντός και εκτός Ελλάδας, που το τρέχον έτος σημείωσαν πτώση κατά 66% σε σχέση με το 2019.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης συνεχίζουν να συνεισφέρουν σημαντικά στον κύκλο εργασιών της εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό άνω του 49% του συνολικού τζίρου.

 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ. %
7 ημερών 2,190 2,260 1,36
30 ημερών 2,190 2,320 0,00
3 μηνών 2,152 2,430 -2,26
6 μηνών 1,908 2,451 10,37
12 μηνών 0,874 2,451 67,38
 • ΓΙΑ ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

!ΙΚΤΙΝΟΣ: Δεν αδικείται στη τρέχουσα κ/φση των 76,6 εκατ. ευρώ από την αγορά αλλά κάποια στιγμή θα ανοίξει η γραμμή με την κινέζικη αγορά. Για την ώρα δείχνει επιβεβαιωμένη αδυναμία να ξεφύγει από το επίπεδο των 0,7000 ευρώ το οποίον φαντάζει ωσεί απόρθητον φρούριον.

 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη Μετ. %
7 ημερών 0,663 0,690 -2,05
30 ημερών 0,630 0,711 5,68
3 μηνών 0,590 0,778 7,20
6 μηνών 0,464 0,778 22,26
12 μηνών 0,464 0,990 -29,84

******

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

 • Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

 • Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.