2,29% των παραπόνων στο ΚΕΚΠΑ αφορά ασφαλιστικές υπηρεσίες

27 καταγγελίες από τις συνολικά 1.179 που κατατέθηκαν στο πρώτο 8μηνο του 2020 στο ΚΕΚΠΑ αφορούσαν διαφορές σε ασφαλιστικές υπηρεσίες. Πρόκειται για το 2,29% των συνολικών καταγγελιών που έφτασαν στον φορέα.

Όπως αναφέρεται To οχτάμηνο του 2020, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 1.179 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών. Με 81.527,67 ευρώ αποζημιώθηκαν τα μέλη του ΚΕ.Π.ΚΑ. με τη μεσολάβησή προς τις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς καν να υπολογιστούν τα ποσά, από τα οποία απαλλάχτηκαν οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές – μέλη με αποφάσεις Ειρηνοδικείων.