19 ΝΟΕ 2021- Χ.Α: Ανοδική διαφυγή εν αναμονή (του Μάνου Χατζηδάκη)

 

Η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί επενδυτική πρόταση ή προτροπή αγοράς / πώλησης μετοχών