19.9.2020- Κίνδυνοι για την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα

Μετά τα πολυάριθμά ατυχή συμβάντα σε θάλασσες και λιμένες, πέντε διεθνείς οργανισμοί συνεργάζονται για την ανάπτυξη οδηγιών με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές εμπορευμάτων, ιδιαίτερα σε containers.

Οι Container Owners Association, Global Shippers Forum, International Cargo Handling Co-ordination Association, TT Club και World Shipping Council προέβησαν σε συνεργασία για την υιοθέτηση και την εφαρμογή ασφαλών πρακτικών κατά μήκος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κύριος στόχος της εν λόγω συνεργασίας είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, μέσω της προώθησης του Κώδικα Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code).

Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός πυρκαγιών σε containerships, με τις διαδικασίες φόρτωσης σε εμπορευματοκιβώτια να ευθύνονται εν μέρει ή/και εξ ολοκλήρου γι’ αυτές. Οι οργανισμοί αναφέρουν πως η πιστή τήρηση του Κώδικα CTU από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας θα μειώσει σημαντικά τέτοιου είδους περιστατικά, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς έως και θανάτους τόσο ναυτικών όσο και προσωπικού ξηράς.

Άλλα εξίσου σοβαρά περιστατικά προκύπτουν από τη μη ορθή στοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων, ενώ κοινός παρονομαστής των περιστατικών αυτών είναι η μη τήρηση των τυποποιημένων διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς.

Για τον λόγο αυτόν, οι πέντε προαναφερθέντες οργανισμοί προωθούν συνεργατικά την ορθότερη και πλήρη εφαρμογή του CTU Code, καθώς και του Κώδικα International Maritime Dangerous Goods (IMDG), που αφορά τα πιο επικίνδυνα φορτία. Οι οργανισμοί αναφέρουν πως η παγκόσμια ευαισθητοποίηση για το εν λόγω ζήτημα είναι συλλογική υπόθεση.

Φωτό:  Daniel Bockwoldt/AΠΕ-ΜΠΕ