19.4.2021- Χ.Α: Πως κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες (+μτχ ΕΝ.Α& Επιτήρησης)

Χ.Α: Πως κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες (+ΕΝ.Α)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΟΔΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ – ΠΤΩΤΙΚΕΣ