19.4.2021 – Χ.Α: Με μία λέξη, απλά…. Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο Ι

Το θέμα είναι, ότι έτσι όπως εξελίχτηκε η ιστορία με το Βail in της Πειραιώς χάθηκε η εμπιστοσύνη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Με μία λέξη, απλά… Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Ο Ι