(19/3) Μάνος Χατζηδάκης- Τράπεζα Πειραιώς: Μια αύξηση, πολλά σενάρια, έντονη μεταβλητότητα

Τράπεζα Πειραιώς: Μια αύξηση, πολλά σενάρια, έντονη μεταβλητότητα

Η ένταση στις διακυμάνσεις των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο ευρύ φάσμα των απόψεων που επικρατούν για την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Λογικό είναι η αγορά να επηρεαστεί και να κυριαρχήσει επιφυλακτικότητα, η οποία χθες πήρε διαστάσεις. Προσπαθώντας να διαλευκάνουμε την κατάσταση από όσα είναι ήδη γνωστά, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω.

H ενσώματη καθαρή θέση της τράπεζας με ισολογισμό 31.12.2020 είναι 6,9 δισ. ευρώ. Η αποαναγνώριση των 19 δισ. ευρώ καθυστερούμενων δανείων θα «σβήσει» 4 δισ. από τα κεφάλαια της Τράπεζας. Εν συνεχεία θα πρέπει να υπολογιστούν τα κέρδη από την πώληση των POS (300 εκατ. ευρώ) και τα κέρδη από την ανταλλαγή των ομολόγων (400 εκατ. ευρώ) τα οποία θα εμφανιστούν στις λογιστικές καταστάσεις του α’ τριμήνου.

Επομένως, η ενσώματη καθαρή θέση θα διαμορφωθεί σε 3,6 δισ. ευρώ ήτοι 4,33 ευρώ ανά μετοχή προ της αύξησης.

Πως θα προκύψει η τιμή 

Η τιμή της αύξησης που θα προκύψει θα είναι κάποιο ποσοστό τιμής αυτής της καθαρής θέσης, το πιθανότερο είναι να προταθεί κάποιο εύρος τιμών στη λογική του «από – έως». Πόσο θα είναι αυτό το ποσοστό δεν μπορεί να είναι σε θέση να το υπολογίσει κανείς αυτή τη στιγμή διότι συνήθως λαμβάνονται υπόψη και δυναμικές παράμετροι που σχετίζονται με τις αποτιμήσεις του κλάδου.

Πιθανόν, να κινηθεί σε κάποιο σχετικό πολλαπλασιαστή χαμηλότερα από αυτόν που τρέχουν οι άλλες τρεις συστημικές τράπεζες τη δεδομένη στιγμή της αύξησης ενσωματώνοντας το ρίσκο εκτέλεσης του επιχειρηματικού πλάνου.

Την τιμή στην οποία θα γίνει η αύξηση θα τη διαμορφώσουν ειδικοί επενδυτές οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον απόκτησης μετοχών σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών μέσα στο προτεινόμενο εύρος. Από τη διαμόρφωση της τιμής στο βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό θα εξαρτηθεί και η απομείωση που θα υποστούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η συρρίκνωση του αριθμού των μετοχών κατά 16,5 φορές (reverse split) και η μείωση της ονομαστικής αξίας δεν προϊδεάζει για την τιμή της αύξησης.

Η ονομαστική αξία θα διαμορφωθεί σε 1 ευρώ ανά μετοχή μετά την αναπροσαρμογή για την απορρόφηση των ζημιών αλλά η τρέχουσα τιμή θα διαμορφωθεί 16,5 φορές υψηλότερα από το κλείσιμο της τιμής την ημέρα που θα λάβει χώρα η εταιρική πράξη. Η ονομαστική τιμή θέτει και το θεωρητικό κατώτατο όριο τιμής της αύξησης η οποία προ reverse split διαμορφώνεται σε 0,06 ευρώ.

Στο χρηματιστήριο παραγώγων οι εταιρικές πράξεις συρρίκνωσης αριθμού των μετοχών αντιμετωπίζονται χωρίς ανάκληση των μετοχών που είναι δανεισμένες όπως και οι αυξήσεις κεφαλαίου άρα δε συντρέχουν λόγοι για κάποιο τεχνικό short squeeze. Ακολουθώντας το υπόδειγμα των αυξήσεων του 2015 η τιμή της αύξησης μπορεί να βγει με κάποια μικρή έκπτωση από την –τότε- τρέχουσα.

Από όσα είναι δημοσιευμένα, η αύξηση επιδιώκεται να είναι περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Δεν θα έχει δικαίωμα προτίμησης, θα δοθεί όμως κάποιο προνομιακό πλεονέκτημα στους υφιστάμενους μετόχους δηλαδή στην προσφορά που προορίζεται μόνο για το εσωτερικό.

Αν δηλαδή το βιβλίο εγγραφών έχει πολλαπλάσια κάλυψη οι πρώτοι που θα λάβουν μετοχές θα είναι οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Πρακτικά μιλάμε για μια αύξηση με «δικαίωμα άρνησης συμμετοχής», η αξία αυτού του δικαιώματος είναι καθαρά θεωρητική και άρα μηδενική.

Το βιβλίο εγγραφών είναι μια διαδικασία σύντομη, απευθύνεται κυρίως σε ειδικούς/επαγγελματίες επενδυτές. Από τη στιγμή που η αύξηση θα είναι ανοικτή και σε ιδιώτες στην Ελλάδα θα ακολουθηθούν τα τυπικά βήματα έγκρισης από την Κεφαλαιαγορά. Εκτιμάται ότι στην Ελληνική αγορά θα διοχετευθεί το 15-20% του συνόλου της αύξησης.

Το ερώτημα λοιπόν που καλείται να απαντήσει κάποιος που θέλει να συμμετάσχει στην ΑΜΚ είναι το εξής: Από τη στιγμή που η αύξηση θα γίνει χωρίς τη διαδικασία του δικαιώματος προτίμησης ποια είναι η τιμή στην οποία πρέπει να βγει η αύξηση για να έχει την προοπτική ένας θεσμικός επενδυτής να βγει μακροπρόθεσμα κερδισμένος;

Αν η σχέση τιμής προς Ίδια Κεφάλαια την Ευρώπη κινείται στο 60,  η λύση της εξίσωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το ρίσκο εκτέλεσης το επιχειρηματικού πλάνου καθώς και το κόστος ευκαιρίας σε άλλες τραπεζικές μετοχές που έχουν καθαρά οργανικό προσανατολισμό στη λειτουργία τους. Θα πρέπει να σημειωθεί πως από τα 19 δισ. ευρώ μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η τράπεζα έχει «κλείσει» τα 14 δισ. ευρώ, και έχει προχωρήσει αρκετά και με ταχύτητα στην υλοποίηση του σχεδιασμού της.

Προς το παρόν το μόνο σίγουρο είναι ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα υποστούν απομείωση που θα φέρει το ΤΧΣ κάτω από την καταστατική μειοψηφία.

Άρα η έκδοση έχει ταβάνι τα 96 λεπτά και πάτωμα τα 6 λεπτά, το εύρος ακούγεται υπερβολικό και σίγουρα δεν βοηθά στη λήψη κάποιας απόφασης, βασίζεται ωστόσο μόνο σε διαθέσιμες δημοσιευμένες πληροφορίες.

Όλα τα υπόλοιπα μοιάζουν με ασκήσεις επί χάρτου.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

liberal.gr

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες