18/9- Ασκήσεις ισορροπίας στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΔΜΗΕ, ΟΤΟΕΛ και ΦΛΕΞΟ

Ασκήσεις ισορροπίας στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΑΔΜΗΕ, ΟΤΟΕΛ, και ΦΛΕΞΟ

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από buy σε sellμε τον δείκτη S&P 500 να αλλάζει το σήμα του από neutral σε sell, και τον δείκτη Nasdaq να μετατρέπει το σήμα του από neutral σε strong sell. Ο δείκτης DAX 30 μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buy, με τον δείκτη FTSE 100 να αλλάζει το σήμα του από strong buy σε neutralκαι τον δείκτη CAC 40 να μετατρέπει το σήμα του από strong buy σε buyόπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Επέστρεψε στα κέρδη ο γενικός δείκτης, ο οποίος διατηρήθηκε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 673 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 22,35 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,48 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Διέγραψε στο τέλος τις απώλειες του ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.541 μονάδες), διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Μικρά κέρδη για τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των τριάντα, και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,68 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,25 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικά περιορισμένες σε σχέση με προχθες οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα,τριάντα,και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 297 μονάδες (γραμμή ΓΔ)με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 12,50 εκατ. τεμάχια έναντι 12,60 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

***

Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,35 ευρώ με πτώση 1,47%,  έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,27 ευρώ), με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η μετοχή θα επιχειρήσει στις επόμενες συνεδριάσεις (μετά τις αρχές του περασμένου Ιουνίου) μια νέα προσπάθεια διάσπασης της αντίστασης των 2,49 ευρώ με την στήριξη να βρίσκεται στα 2,27 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 240,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,21%

Απόδοση 3μηνου +0,43%

Απόδοση 6μηνου +30,56%

Απόδοση από 1/1 +1,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,775 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 1,32 δισ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 5,68

P/BV 0,41

Ξένα/Ιδία 20,61%

ROE 2,98%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 51,01%

Κεφαλαιοποίηση 545,2 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 4,11 ευρώ με άνοδο 2,24%, εμφανίζοντας σημάδια κόπωσης στα τρέχοντα επίπεδα, παρά τον αυξημένο όγκο που πραγματοποιεί στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,13 ευρώ και η στήριξη στα 3,88 ευρώ, με την παραμονή του RSI πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης από τις αρχές της εβδομάδας να προϊδεάζει για διόρθωση στις επόμενες συνεδριάσειςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 64,01 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +20,88%

Απόδοση 3μηνου +3,53%

Απόδοση 6μηνου +0,24%

Απόδοση από 1/1 -43,85%

Απόδοση 52 εβδομάδων -38,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,08 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 257,75 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 5,28

P/BV 0,78

Ξένα/Ιδία 128,87

ROE 0,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,75%

Κεφαλαιοποίηση 200,8 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Flexopack έκλεισε στα 7,20 ευρώ με άνοδο 7,46%, κάνοντας πράξεις μετά από μια εβδομάδα, ακυρώνοντας στη σημερινή συνεδρίαση το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,72 ευρώ με την επόμενη στα 7,95 ευρώ, με την μετοχή στις επόμενες συνεδριάσεις να δείχνει εάν θα κάνει την προηγούμενη αντίσταση των 6,74 ευρώ στήριξη ή όχι, με την επόμενη να βρίσκεται στα 6,30 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 1,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,11%

Απόδοση 3μηνου +11,63%

Απόδοση 6μηνου +19,01%

Απόδοση από 1/1 +1,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων -6,49%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,40 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 79,13 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 6,75

P/BV 1,06

Ξένα/Ιδία –

ROE 7,17%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 77,28%

Κεφαλαιοποίηση 84,38 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,219με πτώση 3,10%, και του δεκαετούς στο 1,062με πτώση 0,38%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

 https://twitter.com/TheodorosSem