18-19/7: Markets on the spot (X.A. & Others) – Σχόλια, παρατηρήσεις

ΣΧΟΛΙΟ για ΑΠΕ (Μάνος Χατζηδάκης): Ο κλάδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα πέρασε από πολλά στάδια πριν σταθεροποιηθεί ως μια επιχειρηματική δραστηριότητα με αξιόλογες προοπτικές. Στο ξεκίνημα του κύκλου παρατηρήθηκαν φαινόμενα μαζικής εισόδου από πιθανούς και απίθανους παίχτες που είχαν διαφορετικά κίνητρα ενασχόλησης με το αντικείμενο.

  • Οι καθυστερήσεις ήταν το βασικό σενάριο στην πορεία υλοποίησης των έργων –λόγω της πληθώρας ενστάσεων και προσφυγών- ενώ οι πληρωμές από τον εκκαθαριστή είχαν την συνήθη τύχη των  πληρωμών του δημοσίου, κάποια στιγμή μάλιστα υπό το βάρος της δημοσιονομικής ασφυξίας της χώρας οι απαιτήσεις των ΑΠΕ κουρεύτηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η σταδιακή αποπληρωμή τους.

Σήμερα το σκηνικό έχει αλλάξει: Οι πληρωμές έχουν ομαλοποιηθεί (με βάση τα τελευταία στοιχεία έχει εξοφληθεί και ο Φεβρουάριος) και αναμένεται να επιταχυνθούν και άλλο στο κοντινό μέλλον ενώ οι τυχοδιώκτες του χώρου έχουν αποχωρήσει. Όσες εταιρίες πρόλαβαν και έστησαν δυναμικότητα σε δύσκολους καιρούς χρηματοδότησης με τις αυξημένες ταρίφες έχουν πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων αφού με την ρευστότητα τους μπορούν να χρηματοδοτούν την επόμενη φάση της ανάπτυξης τους.

  • Για τα επόμενα τρία χρόνια θα προκηρυχθούν άδειες 3.000 MW. Σε αυτή την φάση οι άδειες θα δοθούν με βάση προσφορές μειοδοσίας στην ταρίφα.
  • Αυτό σημαίνει ότι όσες εταιρίες έχουν συμπιεσμένο κόστος θα πετύχουν καλύτερες τιμές.
  • Αυτό σημαίνει ότι μετά το 2020 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα δημοπρατηθούν με το νέο καθεστώς αναμένεται να μπαίνουν στο σύστημα με όρους αγοράς και χωρίς προτεραιότητα.
  • Ο πρώτος διαγωνισμός (300 MW αιολικής ενέργειας και των 300 MW φωτοβολταϊκών) για τις νέες άδειες των ΑΠΕ θα γίνει στις 2 Ιουλίου.

Οι θετικές προοπτικές των ΑΠΕ συνάδουν και με το ικανοποιητικό ξεκίνημα της χρονιάς. Το πρώτο τρίμηνο ήταν εξαιρετικό τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας και για τις δύο εισηγμένες του κλάδου.

ΓEΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: Με 10,71% η ΕΕΕ και από 10,57% ΑΛΦΑ και ΟΤΕ…

FTSE25: Με 25,02% η ΕΕΕ, η ΑΛΦΑ με 10,66% και ο ΟΤΕ 10,51%…

MIDCAP20: Με 26,4% η μτχ της Ελλάκτωρ και με 10,62% η της ΙΝΤΡΑΛΟΤ…

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – Beta Sec.: Κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν αρχίσει και βελτιώνονται τα περιθώρια Διύλισης. Κάτι που έχει αρχίσει να τιμολογείται στο ταμπλό.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΗ@18,0400 ευρώ: Για την μετοχή η πρώτη αντίσταση στα 18,1000 ευρώ και η αμέσως επόμενη στα 18,5500 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Το ημερήσιο “stop long” στα 16,88 ευρώ και η αμέσως επόμενη στήριξη στα 16,5700 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΛΠΕ: Με την υπέρβαση των 7,0400 ευρώ, έδωσε σήμα τοποθετήσεων ο τίτλος (+2,90% @7,1000 ευρώ), ενώ αν δώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 7,2000 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 7,4900 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Ισχυροποιημένη η ζώνη στήριξης στα 6,5000 – 6,4000 ευρώ. Με (7) θετικά πρόσημα στα τελευταία (10).


ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ@2,7200 με κ/φση 9 εκατ. ευρώ: Οι πωλήσεις του ομίλου το 2017 ανήλθαν σε 27,36 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 23,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 17,27% η οποία οφείλεται :- στην αύξηση των πωλήσεων ετοίμων ενδυμάτων της μητρικής κατά 239,6% και – στην αύξηση των πωλήσεων από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά 77,57% η οποία οφείλεται στην απόκτηση στη χρήση 2016 των 100% θυγατρικών εταιρειών,

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 1,64 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,06 εκατ. ευρώ το 2016 , ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 611 χιλ. ευρώ έναντι 625 χιλ. το 2016. Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών μόλις 0,77 εκατ. και τα βραχυπρόθεσμα ακόμη λιγότερα σε 0,39 εκατ. Τα Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στα 1,88 εκατ. Δηλαδή κατ’ουσίαν δεν έχει δανεισμό.

Στα 17,1 εκατ. ευρώ τα Ίδια κεφάλαια. Τιμή μτχ στο ταμπλό 2,7200 ευρώ – Κ/ΦΣΗ: 9 εκατ. ευρώ – P/BV: 0,53 – P/E: 14,7 και ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΙΟΧΛΕΥΣΗΣ φυσικά ανύπαρκτος. Η εταιρεία είναι πάντα κερδοφόρος και πάντα διανέμει μέρισμα από της εισαγωγής της στο Χ.Α(!!). Μάλιστα στα τελευταία έτη είναι και γαλαντόμος.


ΔΡΟΜΕΑΣ@0,2320 και κ/φση 8,05 εκατ. ευρώ:

Ζημίες 890 χιλ. ευρώ από -79 χιλ. ευρώ το 2016. Αγνοείται διαχρονικά η… κερδοφορία για τον όμιλο – με ΝΕΤ DEBT/EBITDA: 12,6. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 25,8 εκατ. ευρώ από 26,7 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20,7 εκατ. από 20,3 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6,57 εκατ. ευρώ από 3,32 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 2,1 εκατ. ευρώ από 1,23 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 25,17 εκατ. ευρώ από 22,39 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11 εκατ. ευρώ από 13,8 εκατ. ευρώ EBITDA: 2 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ. ΖΗΜΙΕΣ: 890 χιλ. ευρώ από (Ζ) 79 χιλ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: +1,53 εκατ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 207 άτομα.

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 8,05 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 0,2320 ευρώ η μετοχή. ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2018: 0,1800 με 0,3520 ευρώ, μέσος όρος 0,2600 ευρώ και +18,37%. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 2,6 εκατ. τεμάχια (Μ.Ο: 19.259 τμχ)  P/E: – P/BV: 0,31 και DEBT/EBITDA: 12,6


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΕΚΤΕΡ@0,9600 και κ/φση 10,8 εκατ. ευρώ:

Η εταιρεία αποτιμάται σε 10,8 εκατ., αλλά αν αφαιρέσουμε τα 4,9 εκατ. του ΤΑΜΕΙΟΥ της η αποτίμηση πέφτει στα… 5,9 εκατ. ευρώ(!!). ΧΩΡΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟ και με πολύ λογικές τις υποχρεώσεις της. ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2018: 0,6300 με 1,0900 ευρώ, μέσος όρος 0,8900 ευρώ και +43,28%. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 3,29 εκατ. τεμάχια (Μ.Ο: 24370 τμχ) P/BV: 0,56.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ τώρα και τα εξής…

• Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 11/10/2017 ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού -μετεγκατάσταση και επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου “ΚΑΗΚ”». Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ορίστηκε στο ποσό των € 7.874.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΠΙΣΗΣ έχει ανακοινωθεί η σύμβαση ανάληψης από την Εταιρεία της κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Πάρο, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 7,9 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Πρόκειται για ανάθεση που έγινε από την εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε. που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, με Τεχνικό Σύμβουλο την εταιρεία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESATE A.E.» και με Σύμβουλο Ανάπτυξης και Διαχείρισης την εξειδικευμένη εταιρεία «HOTELBRAIN A.E.».

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» Κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.. Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 33,33%. Το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 24.672.241,57€ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία περαίωσης του ορίζεται σε τριάντα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

EΠΙΣΗΣ στις 06 Φεβρουαρίου 2018, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου EDEN BEACH RESORT. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση Υφιστάμενου Κτηρίου Γ, Αναδιαρρυθμίσεις – Ανακαινίσεις Υφιστάμενων Κτηρίων Α & Β, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου και Λοιπά Έργα στον Χώρο του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος EDEN στην Ανάβυσσο, Αττικής». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 19.700.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης όλων των εργασιών και παράδοσης του έργου ορίστηκε η 15η Απριλίου 2019. Το όραμα της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» είναι η δημιουργία ενός παραθαλάσσιου θέρετρου 4 αστέρων διεθνών προδιαγραφών, που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη της Αττικής.

ΒΟΟΚ VALUE: 1,7200 ευρώ και REAL VALUE εξυπακούεται σημαντικά υψηλότερη. ΟΙ επιχειρηματικές αποδόσεις της πολύ ισχνές, αλλά κοιτάζουμε το μέλλον και τις προοπτικές της εταιρείας (μοναδική στο είδος της) με το διορατικό management που διαθέτει και με ομαλή εν εξελίξει μεταβίβαση στην νέα γενεά που φέρνει νέο άνεμο και κλίμα στο εσωτερικό της. Η διοίκηση συνειδητά απέχει πλέον από τα ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ και επικεντρώνεται σε ΣΔΙΤ και σε αυστηρώς ΙΔΙΩΤΙΚΑ. Μεγάλο το επίτευγμα της να διατηρήσει την κατά 100% ανεξαρτησία της από τα τραπεζικά ιδρύματα, μία κίνηση σταθμός αφού την διατήρησε εν πλήρη δυναμική ώστε να επωφεληθεί μίας εν δυνάμει ανάπτυξης, έστω υποτυπώδους.

Με εκτέλεση ιδιωτικών πολυτελών κατασκευών στη Πάρο (μεταξύ άλλων) όπου διαθέτει και ακίνητη περιουσία 320 στρεμάτων (παραθαλάσσια) και καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που καταφέρει να καταστήσει την εν λόγω έκταση οικοδομήσιμη (αργά ή γρήγορα θα γίνει κι αυτό). ΟΜΩΣ, αυτή την στιγμή σε τιμές σκοτωμένων αγροτεμαχίων στη Πάρο τα 320 στρέμματα αξίζουν όσο και η τρέχουσα αποτίμησή της στο ταμπλό.


EΛΑΣΤΡΟΝ: ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 24,13 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 1,3100 ευρώ η μετοχή. ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 2018: 1,2300 με 1,7400 ευρώ, μέσος όρος 1,4400 ευρώ και -12,08%. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2018: 1,39 εκατ. τεμάχια (Μ.Ο: 10.300 τμχ)  P/E: 11 P/BV: 0,36

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (Συνοπτικά στοιχεία)
2017
(χιλ. ευρώ)
2016
(χιλ. ευρώ)
± % Διαφορά
(χιλ. ευρώ)
2015
(χιλ. ευρώ)
2014
(χιλ. ευρώ)
2005-2017
Άθροισμα     Μ.Ο.
(χιλ. ευρώ)
Πάγιο ενεργητικό 67.207 56.891 18 10.316 57.149 58.075 725.686 55.822
Λοιπό ενεργητικό 62.121 48.216 29 13.905 39.311 54.771 1.096.794 84.369
Σύνολο ενεργητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Κεφάλαια εταιρείας 67.621 65.324 4 2.297 63.658 66.056 980.930 75.456
Κεφάλαια μειοψηφίας 28 24 17 4 23 22 15.822 1.217
Μ/Μ χρέος 26.905 19.293 39 7.612 21.295 17.630 319.597 24.584
Βραχυπρόθεσμο 34.774 20.466 70 14.308 11.484 29.138 506.131 38.933
Σύνολο παθητικού 129.328 105.107 23 24.221 96.460 112.846 1.822.480 140.191
Πωλήσεις 90.428 75.229 20 15.199 63.452 53.800 1.306.310 100.485
Μεικτό κέρδος 13.254 11.569 15 1.685 6.887 4.988 159.700 12.285
EBITDA 9.404 7.416 27 1.988 2.948 912 70.615 5.432
EBIT 6.924 5.032 38 1.892 944 -843 46.454 3.573
Κέρδος προ φόρων 3.131 2.320 35 811 -1.875 -3.130 15.791 1.215
Φόροι + Μειοψηφία 734 722 2 12 519 521 14.697 1.131
Καθαρό κέρδος 2.397 1.598 50 799 -2.394 -3.651 1.094 84
inr.gr
Μεικτό περιθώριο 14,7 15,4 -5 -0,7 10,9 9,3 12,2 12,2
Περιθώριο EBITDA 10,4 9,9 5 0,5 4,6 1,7 5,4 5,4
Περιθώριο EBIT 7,7 6,7 15 1,0 1,5 -1,6 3,6 3,6
Περιθώριο κέρδους π.φ. 3,5 3,1 13 0,4 -3,0 -5,8 1,2 1,2
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια 52,3 62,2 -16 -9,9 66,0 58,6 54,7 54,7
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια 47,7 37,8 26 9,9 34,0 41,4 45,3 45,3
Καθαρή απόδοση ιδίων 3,6 2,5 44 1,1 -3,7 -5,5 0,1 0,1
EBITDA/Ενεργητικό 7,3 7,1 3 0,2 3,1 0,8 3,9 3,9

 

Print Friendly, PDF & Email