18.3.2021- Ήπιες διακυμάνσεις στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΕΛΤΟΝ, ΔΡΟΜΕ, και ΙΝΤΚΑ

Η μετοχή της Έλτον έκλεισε στα 1,43 ευρώ με άνοδο 1,42%, διατηρώντας την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η μετοχή δημιούργησε στις 10/3 «χρυσό σταυρό*», κάτι που αναμένεται να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα την ανοδική της τάση. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,50 ευρώ, και η στήριξη στα 1,41 ευρώ με την επόμενη στα 1,31 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 11,85 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,92%

Απόδοση 3μηνου +2,88%

Απόδοση 6μηνου +13,94%

Απόδοση από 1/1 +2,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +14,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,46 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,02 ευρώ

Καθαρή Θέση 54,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 2,05

P/BV 0,697

Ξένα/Ιδία 0,43

ROE +4,27%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,48%

Κεφαλαιοποίηση 38,22 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή του Δρομέα έκλεισε στα 0,427 ευρώ με πτώση 6,77%, εμφανίζοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,50 ευρώ, και η στήριξη στα 0,41 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 43,46 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -2,95%

Απόδοση 3μηνου +8,93%

Απόδοση 6μηνου +21,31%

Απόδοση από 1/1 -11,96%

Απόδοση 52 εβδομάδων +37,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,51 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,245 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 27,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 0,79

P/BV 0,54

Ξένα/Ιδία 0,87

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* 

Κεφαλαιοποίηση 14,83 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της Intracom έκλεισε στα 0,874 ευρώ με πτώση 1,13%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης από τις αρχές του μήνα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η μετοχή διατηρεί την ανοδική της τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,90 ευρώ και την στήριξη στα 0,82 ευρώ, με τις εισροές να περιορίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 190,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +12,05%

Απόδοση 3μηνου +7,90%

Απόδοση 6μηνου +37,85%

Απόδοση από 1/1 +4,30%

Απόδοση 52 εβδομάδων +173,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,915 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,28 ευρώ

Καθαρή Θέση 242,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 3,19

P/BV 0,27

Ξένα/Ιδία 0,49

ROE +2,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,89%

Κεφαλαιοποίηση 66,42 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Μικτή εικόνα κατέγραψαν και χθες οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,054με πτώση 13,71%, και του δεκαετούς στο 0,946με άνοδο 8,61%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem