Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι

Τράπεζες 

Πολύ δουλειά για το τίποτα

Ούτε στο β’ τρίμηνο της χρονιάς δεν υπήρξε κερδοφορία στον κλάδο. Το βάρος πέφτει στα κόκκινα δάνεια.

O χρόνος περνάει και οι μέτοχοι των ελληνικών τραπεζών βλέπουν συνεχώς βελτιώσεις στους ισολογισμούς χωρίς όμως αυτές να μεταφράζονται σε κερδοφορία. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα όμως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να μετουσιώσουν την προσπάθεια σε πλούτο. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι η άποψη αυτή είναι αφοριστική οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: Σε σύνολο ενοποιημένων ενεργητικών 270 δις ευρώ το μετά από φόρους αποτέλεσμα στο εξάμηνο είναι σχεδόν μηδέν, αν υπολογιστούν τα κέρδη της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα εγγράψει η Εθνική Τράπεζα σε κάποιο από τα επόμεναδύο τρίμηνα.

_____________

Του Μάνου Χατζηδάκη 

από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της 9.9.2017

_____________

Φαίνεται ότι για τις ελληνικές τράπεζες η κερδοφορία δεν είναι ή μάλλον δεν μπορεί να είναι προτεραιότητα επί του παρόντος. Το δύσκολο σύστημα με τους πολλούς αγνώστους και την μία και μοναδική λύση περνάει μέσα από την μείωση των επισφαλών ανοιγμάτων (NPEs) στα οποία οι τράπεζες ξεκινούν κάθε νέο τρίμηνο με στόχο να πιάσουν τον.. στόχο του επόπτη (SSM). Αν δεν τα καταφέρουν στο τέλος της χρονιάς η ζημιά που θα υποστούν οι μέτοχοι τους θα είναι σημαντική αφού θα υποχρεωθούν να πάρουν επιπλέον προβλέψεις εις βάρος των κεφαλαίων τους εμφανίζοντας πιθανότατα ζημιές στην τελική γραμμή με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενεργοποίηση της ρήτρας έκδοσης νέων μετοχών από τις αναβαλλόμενες απαιτήσεις που έχουν στα κεφάλαια τους. Επομένως, ναι μεν οι ελληνικές τράπεζες δεν βγάζουν –ακόμα- χρήματα από την άλλη προστατεύουν τα κεφάλαια τους όσο οι διαγραφές δανείων επιτρέπουν να επιτυγχάνονται οι τριμηνιαίοι εποπτικοί στόχοι των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, μικρές μεν που χρήζουν επισημάνσεων δε. Η Εθνική Τράπεζα έχει χάσει σχεδόν τα μισά έσοδα από τόκους από την έναρξη πώλησης των θυγατρικών της μειώνοντας ωστόσο την έκθεση της στον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΚΤ. Μάλιστα είναι πιθανό η Εθνική στο τέλος του 2017 να έχει πρώτη την δυνατότητα να δώσει φρέσκα δάνεια στην Αγορά αφού ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις είναι στο 86%, ο χαμηλότερος στην κατηγορία. Επίσης ο βαθμός κάλυψης του στόχου μείωσης των επισφαλών εκθέσεων είναι στο πιο προχωρημένο στάδιο αφού απομένουν μόλις 100 εκατ. ευρώ για το 2017. Από την άλλη πλευρά η τράπεζα έφερε μπροστά ζημιές ύψους 150 εκατ. ευρώ που αφορούσαν την πώληση της Ρουμανικής και Σερβικής θυγατρικής συν 73 εκατ. ευρώ που έρχονται από χρηματοοικονομικές ζημιές σημαντικό μέρος των οποίων αφορούνhedgingστο ομόλογο“titlos” (4,8 δις ευρώ). Στην ποιότητα του ενεργητικού καταγράφεται και ο υψηλότερος βαθμός κάλυψης από προβλέψεις (43% στεγαστικά, 93% καταναλωτικά, 78% μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 111% για τα επιχειρηματικά).

Για την Alpha Bank αυτό ήταν το 4ο συνεχόμενο θετικό τρίμηνο σε κερδοφορία έστω με μόλις 1 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη. Η Τράπεζα διατηρεί τον υψηλότερο δείκτη φερεγγυότητας με 17,9% και την υψηλότερη ενσώματη καθαρή θέση με 9 δις ευρώ. Επίσης έχει το μικρότερο βαθμό έκθεσης σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (38%) όταν ο ανταγωνισμός κινείται μεταξύ 57 – 72%. Είναι η πιο ευνοημένη από την άνοδο των ελληνικών ομολόγων καθώς η μείωση των αποδόσεων αύξησε την αξία τους στον ισολογισμό στο 86% της ονομαστικής τους αξίας (2,7 δις ευρώ). Μετά από ένα αργό α’ τρίμηνο η τράπεζα έπιασε το στόχο των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων βασιζόμενη κυρίως σε διαγραφές κατεβάζοντας 500 εκατ. ευρώ το απόθεμα των NPEs φθάνοντας τα 27 δις ευρώ έναντι 27,1 δις ευρώ που ήταν ο εξαμηνιαίος στόχος ενώ απομένουν 1 δις ευρώ για το υπόλοιπο του 2017. Η έκθεση στην «ακριβή χρηματοδότηση»  του Πυλώνα  ΙΙ μηδενίστηκε, οι καταθέσεις εμφανίζονται αυξημένες στο μέσον του γ’ τριμήνου σύμφωνα με την διοίκηση, ενώ η πίεση στο καθαρό εισόδημα του τριμήνου αποδίδεται σε μη επαναλαμβανόμενο έκτακτο που συνδέεται με συναλλαγματικές διαφορές από την πώληση της Σερβικής θυγατρικής.

H Eurobank συνέχισε το σερί των κερδοφόρων τριμήνων φθάνοντας τα έξι ενώ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο εμφάνισε αντιστροφή των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Β3 CT1) βοηθήθηκε και από την πώληση των μετοχών της Grivalia Properties φθάνοντας στο 14,4%. Οι προνομιούχες μετοχές (950 εκατ. ευρώ) που αποτελούσαν ένα εν δυνάμει στοιχείο απομείωσης θα αντικατασταθούν τον Νοέμβριο με ομόλογα CoCos ίσης αξίας. Η διάρκεια θα είναι 10ετής με κουπόνι 6,4% το οποίο θα μπορεί να αποπληρώσει πρόωρα η τράπεζα στην 5ετια. Αν και το ετήσιο κόστος στο επιτοκιακό εισόδημα θα είναι της τάξεως των 43 εκατ. ευρώ η τράπεζα επιτυγχάνει την διατήρηση των βασικών κεφαλαίων σε ικανοποιητικό επίπεδο συμβατά με τις νέες οδηγίες που αφορούν την σύνθεση των κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών (MREL). Η χρηματοδότηση από τον πυλώνα 2 είναι πλέον οριακή (1 δις ευρώ). Στο εξάμηνο η μείωση των NPEs είναι συμβατή με το στόχο (0,8 δις ευρώ) και απομένουν 1,2 δις ευρώ για το β΄ εξάμηνο με τον ετήσιο στόχο να εξυπηρετείται σημαντικά με την πώληση του χαρτοφυλακίου καταναλωτικών δανείων (1,5 δις ευρώ) που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος η διοίκηση στην τηλεδιάσκεψη διατήρησε το στόχο για μονοψήφια αύξηση του οργανικού αποτελέσματος και μείωση του κόστους απομειώσεων στο εύρος 150 – 200 μονάδων βάσης.

Η Τράπεζα Πειραιώς τέλος φαίνεται να έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα δράσεων έως το τέλος του έτους. Αφενός η πώληση των θυγατρικών θα πρέπει να επιταχυνθεί μετά την πώληση της AVIS και της πιθανής ολοκλήρωσης της πώλησης HSW με πρώτη στην σειρά την θυγατρική στην Σερβία. Η μείωση των επισφαλών εκθέσεων πραγματοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από διαγραφές (1,3 δις ευρώ) πιάνοντας το στόχο του τριμήνου ωστόσο η συνέχεια θα απαιτήσει και πωλήσεις δανείων ή θεραπεία κάποιων ακόμα δανείων ώστε να πιαστεί ο στόχος των 2,5 δις ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων ύψους 1,4 δις ευρώ που αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πως έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο των συστημικών τραπεζών (κυριότερες μεταβολές)

Τράπεζες Πειραιώς Alpha Bank Εθνική Τράπεζα Eurobank KΚλάδος συστημικών τραπεζών
Σε εκατ. Ευρώ Q2:17 Δ(%) Q2:17 Δ(%) Q2:17 Δ(%) Q2:17 Δ(%) Q2:17 Δ(%)
Έσοδα από τόκους 436 -0.2% 493.6 2.3% 405 -1.2% 389 2.0% 1,724 0.7%
Προμήθειες 82 1.2% 85.8 13.3% 59 -1.8% 72 -10.0% 299 0.7%
Συνολικά έσοδα 583 6.6% 596.7 -0.8% 391 -16.6% 496 -1.0% 2,067 -2.4%
Οργανικό Κόστος -292 -0.7% -280.6 -0.5% -232 -0.3% -245 -0.2% -1,049 -0.4%
Προ Προβλέψεων Αποτελέσματα 291 13.2% 316.1 -1.8% 159 -33.0% 251 -2.1% 1,017 -5.2%
Προβλέψεις -259 0.0% -216.6 12.2% -200 14.0% -184 2.4% -860 7.3%
Καθαρά κέρδη (συνεχ.) -69 -1050.0% 1.3 -97.3% -156 -1339.7% 40 9.6% -184 -301.4%
Βασικά Κεφάλαια και μόχλευση (Σε δις ευρώ)
Έντοκα στοιχεία ενεργητικού 52.2 -1.6% 49.1 -0.5% 39.0 -5.6% 39.0 1.0% 179.3 -2.2%
CT1 (%) 16.9% +10 bps  17.9% +12 bps  16.5% +50 bps  17.4% +10 bps  17.1% +37 bps 
Δάνεια/Καταθέσεις 114% -212 bps  132% -128 bps  86% -181 bps  113.8% -128 bps  111% -170 bps 
Αποτελεσματικότα και καλύψεις
NPLs (%) 37.1% -90 bps  37.6% +5 bps  33.8% -8 bps  34.6% -20 bps  36.0% -42 bps 
NPL’s Κάλυψη (%) 68.0% +0 bps  69.0% +0 bps  74.2% +3 bps  65.3% -20 bps  68.80% -18 bps 
NPΕ ratio (%) 52.5% -250 bps  53.7% -10 bps  45.0% +140 bps  44.1% -90 bps  49.3% -65 bps 
NPEs Κάλυψη (%) 44.9% -210 bps  48.0% +0 bps  55.7% -30 bps  51.1% +30 bps  50.1% -18 bps 
Κόστος/Εσοδα 50.1% -293 bps  47.0% -1,259 bps  59.3% +998 bps  49.4% +57 bps  50.8% +144 bps 
Πιστωτικό κόστος -2.21% -7 bps  -1.97% +49 bps  -2.43% +35 bps  -1.89% +4 bps  -2.11% +13 bps 
Επιτοκιακό περιθώριο 2.32% +11 bps  3.11% +0 bps  2.23% +10 bps  2.39% +11 bps  2.50% +11 bps 
Βασικοί Λογαριασμοί (Σε δις ευρώ)
Σύνολο ενεργητικού 73.9 -3.6% 62.7 -1.2% 69.9 -7.5% 64.0 -2.5% 270,516 -4.1%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.7 -0.5% 9.4 1.1% 6.8 -2.2% 7.6 2.0% 33,481 0.4%
Σύνολο δανείων 62.0 -2.7% 59.1 -0.4% 43.7 -1.6% 50.1 -0.2% 214,975 -1.6%
Σύνολο δανείων (καθαρά) 46.5 -1.9% 43.8 -0.5% 32.8 -1.6% 38.8 0.2% 161,878 -1.1%
Σύνολο Καταθέσεων 40.9 -0.1% 33.1 0.4% 38.3 0.5% 34.1 1.3% 146,484 0.4%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Η συνέχεια έχει μια βασική παράμετρο που λέγεται AQR ή επισκόπηση ποιότητας ενεργητικού. Αν οι τράπεζες αποφύγουν την επιβολή του που προωθείται σχεδόν εμμονικά από το ΔΝΤ, θα περάσουν εύκολα το τεστ αντοχής της ΕΚΤ αφού τα περιθώρια στους δείκτες φερεγγυότητας εξασφαλίζουν ακόμα και στο δυσμενές σενάριο υψηλούς δείκτες επάρκειας. Άλλωστε είναι κοντά η περίοδος του 2015 οπού ακόμα και το βασικό σενάριο αποδείχθηκε συντηρητικό για τα νούμερα που εμφάνισαν οι ελληνικές τράπεζες στην συνέχεια. Αν λοιπόν επαληθευτεί κάτι τέτοιο οι τράπεζες οφείλουν χρηματιστηριακά να προσαρμόσουν τις αποτιμήσεις τους ανοδικά σε σχέση με αυτό που εσχάτως παρατηρείται στο ΧΑ.

Που κινούνται οι αποτιμήσεις σε σχέση με την ενσώματη καθαρή θέση του εξαμήνου

Τράπεζα Alpha Eurobank ΕΤΕ Πειραιώς GroupSystemic
Ενσώματη καθαρή θέση (εκ. ευρώ) 9.038 5.772 6.639 7.302 28.751
Καθαρή θέση ανά μετοχή (€) 5,86 2,64 0,73 16,72
Τρέχουσα τιμή (€) 2,05 0,850   0,321   4,21  
P/TBV 35,0% 32,2% 44,2% 25,2% 35,2%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή