17 Ιουλίου (Part2): Επιλογές και σχόλια για επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ γίνονται συγκριτικά και αναλογικά, άλλη η βαρύτητα των Μεγάλων Χαρτιών, διαφορετική των Μεσαίων, το ίδιο των Μικρομεσαίων και εντελώς ξεχωριστή των Μικρών. Τα τελευταία απευθύνονται σε μικροεπενδυτές που θέλουν αποδόσεις αντιστρόφως ανάλογες του μικρού ρίσκου που αναλαμβάνουν. Εφ’όσον φυσικά πρόκειται περί υγιών εταιρειών που υστερούν αδικαιολόγητα και κόντρα σε κάθε λογική.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ(1): Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»: Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν… Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν… Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

 

Related image

ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ και όχι για χόρταση

***

!ΜΟΝΤΑ – MODA BAGNO:  

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ(ΑΣΤΕΙΟΤΑΤΗ): 6,6 εκατ. ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,3500 ευρώ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (υπάρχει απόσταση μεταξύ αγοραστών και πωλητών)
 • ΒΟΟΚ VALUE MTX: 0,9650 ευρώ
 • KEΡΔOΦΟΡΟΣ
 • ΕΝΤΟΝΑ ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΗ – ΔIKAIH TIMH 0,6500 με 0,7000 ευρώ
 • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 175%
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,3500 8,02% 6.521 16/07/2019
0,3240 0,00% 15/07/2019
0,3240 8,72% 10 12/07/2019
0,2980 -1,97% 868 11/07/2019
0,3040 0,00% 10/07/2019
0,3040 -9,52% 1.013 09/07/2019
0,3360 0,00% 08/07/2019
0,3360 0,60% 3.511 05/07/2019
0,3340 -2,34% 7.064 04/07/2019
 • P/BV: 0,36.
 • P/E: 14,7
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ: 18,16 εκατ. ευρώ από 17,72 εκατ. ευρώ το 2017
 • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 8,8 εκατ. ευρώ.
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,47
 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ: 12,44 εκατ. από 11,88 εκατ. ευρώ.
 • ΕΒΙΤDA: 1,02 εκατ. από αρνητικά 0,67 εκατ. ευρώ.
 • ΚΕΡΔΗ 0,45 εκατ. από ζημίες -1,8 εκατ. ευρώ το 2017.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 0,264 0,350 15,13
30 ημερών 0,262 0,400 8,02
3 μηνών 0,262 0,490 -28,57
6 μηνών 0,262 0,490 -28,57
12 μηνών 0,262 0,490 -28,57

***

!ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Τόκανε το θαύμα της, γελάσανε τα χειλάκια των λίγων αλλά ρομαντικών μικροεπενδυτών που έβλεπαν φως και έμπαιναν στα πέριξ των 0,9000 με 1,1000 ευρώ.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • Κ/φση: 3,3 εκατ. ευρώ
 • P/BV: 0,55
 • Πάντα με ζημίες…
Διάστημα MIN ΜAX %
7 ημερών 1,080 2,280 101,85
30 ημερών 1,000 2,280 118,00
3 μηνών 0,865 2,280 98,18
6 μηνών 0,865 2,280 47,30
12 μηνών 0,750 2,280 50,34
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ σε 4 συνεδριάσεις!
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
2,1800 10,10% 9.618 16/07/2019
1,9800 8,79% 13.173 15/07/2019
1,8200 30,00% 15.761 12/07/2019
1,4000 29,63% 3.713 11/07/2019
1,0800 0,00% 59.045 10/07/2019
1,0800 -13,60% 43 09/07/2019
1,2500 0,00% 08/07/2019
1,2500 -2,34% 1.224 05/07/2019
1,2800 0,00% 04/07/2019

***

!ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Ασχέτως του τι λέγεται και γράφεται, η μτχ είναι υπό στενή παρακολούθηση για ευνοήτους λόγους. Αν την βρίσκουμε κάτω από τα 0,6000 αρχίζουμε από τώρα να… μπαουλιάζουμε. Φεύγει η συμφορά της… Η διαπραγμάτευση του δικαιώματος ολοκληρώνεται την προσεχή Τρίτη 23/7…………

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ  %
7 ημερών 0,500 0,700 25,00
30 ημερών 0,436 0,700 24,98
3 μηνών 0,388 0,700 13,93
6 μηνών 0,388 0,700 34,38
12 μηνών 0,368 0,795 -21,39
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 • Κ/φση: 5,26 εκατ.
 • P/BV: 1,1500 ευρώ.
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,6250 -3,85% 38.735 16/07/2019
0,6500 -5,11% 47.818 15/07/2019
0,6850 17,09% 29.003 12/07/2019
0,5850 8,33% 17.373 11/07/2019
0,5400 8,00% 599 10/07/2019
0,5000 -9,09% 14.699 09/07/2019
0,5500 0,92% 220 08/07/2019
0,5450 9,00% 919 05/07/2019
0,5000 -3,85% 2.588 04/07/2019

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 9,30 εκατ. ευρώ μειωμένα από το 2017 κατά 11,34% και τα καθαρά Κέρδη στα 0,45 εκατ. ευρώ από 2,77 εκατ. ευρώ το 2017. Αποφασίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,0600 ευρώ. Απόδοση 2%.

 • Στις 14 Ιανουαρίου η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 3 εκατ. ευρώ με στόχο την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών της. Το δάνειο έχει διετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Alpha Τράπεζα ΑΕ.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ(1): Σε ότι αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις αυτές παραμένουν υψηλές στα 33,3 εκατ. ευρώ ενώ η σχετική συσσωρευμένη απομείωση ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ. Με τον ορκωτό να σημειώνει για το θέμα: “δεδομένης της σημαντικότητας του θέματος και του επιπέδου της κρίσης και των εκτιμήσεων που απαιτήθηκαν, θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου”.

 • Για το 2019 ο στόχος μεταξύ των άλλων είναι η ανάπτυξη της δραστηριότητας εκτός της Ελλάδας, τόσο με την ανάπτυξη των εξαγωγών όσο και με την επέκταση τού, μέσω της παραγωγικής μονάδας, στη Βουλγαρία.
 • Για την πορεία αυτή, όπως αναφέρει η διοίκηση της, “εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή αβεβαιότητα στην εγχώρια αγορά”.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX  %
7 ημερών 2,560 3,100 10,07
30 ημερών 2,560 3,100 11,68
3 μηνών 2,440 3,100 15,04
6 μηνών 2,240 3,100 36,61
12 μηνών 1,900 3,100 44,34

Καλάθια επενδύσεων είναι επενδυτικά προγράμματα προκαθορισμένης διάρκειας και μέσου κινδύνου. Οι αποδόσεις τους για ένα ποσοστό της συνολικής επένδυσης είναι υψηλότερες σε σχέση με τα μέσα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά ταυτοχρόνως ενέχουν το ρίσκο απώλειας μέρους του αρχικού κεφαλαίου.

 • Αυτό συμβαίνει διότι τα χρήματα του επενδυτή κατανέμονται μεταξύ μιας προθεσμιακής κατάθεσης μικρής διάρκειας με υψηλό επιτόκιο και αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • Έτσι ο επενδυτής έχει μηδενικό ρίσκο και εξασφαλισμένη απόδοση για ένα μέρος του κεφαλαίου του, συνήθως για το μισό, αλλά το υπόλοιπο μισό εκτίθεται στους κινδύνους των αγορών μέσω των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που υποχρεωτικά αγοράζει.

Το πλεονέκτημα των σύνθετων προϊόντων είναι ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα επιλογής του είδους του αμοιβαίου κεφαλαίου (ομολογιακό, μεικτό, μετοχικό) στο οποίο θα επενδυθεί ένα μέρος του κεφαλαίου του ώστε η επένδυση των χρημάτων του να ταιριάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στο προφίλ του.

***

 • Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit risk)

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μιας χρηματικής αμοιβής ενός επενδυτή, που οφείλεται στην αδυναμία ενός δανειστή να αποπληρώσει ένα δάνειο ή να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωσή του.

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι στενά συνδεδεμένος με την αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης, με τα ομόλογα να αποτελούν το πιο αξιοσημείωτο παράδειγμα. Όσο υψηλότερος είναι ο αντιληπτός πιστωτικός κίνδυνος, τόσο υψηλότερα θα είναι τα απαιτούμενα επιτόκια.

Οι επενδυτές αντισταθμίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω της απαίτησης καταβολής τόκων από την μεριά του οφειλέτη.

Οι απώλειες των επενδυτών περιλαμβάνουν:

 • χαμένα κεφάλαια
 • μη εισπραχθέντες τόκους
 • μειωμένες ταμειακές ροές και
 • αυξημένα εισπρακτικά κόστη
 • Παράδειγμα: 1) Ένας καταναλωτής δεν αποπληρώνει ένα στεγαστικό δάνειο ή την πιστωτική του κάρτα.
  2) Μία επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν πληρώνει ένα τιμολόγιο.
  3) Μία επιχείρηση δεν καταβάλλει τους μισθούς στους υπαλλήλους της.
  4) Η κυβέρνηση δεν πληρώνει τοκομερίδια ή δεν αποπληρώνει καθόλου τα ομόλογα της.
  5) Μία ασφαλιστική εταιρία δεν καταβάλλει οφειλόμενες αποζημιώσεις.
  6) Μία τράπεζα δεσμεύει αδικαιολόγητα τα χρήματα των καταθετών της.
 • Ο πιστωτικός κίνδυνος αποκαλείται και κίνδυνος πτώχευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάση νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email