(17.5.2021) Χ.Α: Η τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ

Χ.Α: Η τεχνική προσέγγιση για τις μετοχές των ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, και ΕΥΡΩΒ

Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε στα 1,282 ευρώ με άνοδο 0,16%παρουσιάζοντας σημάδια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με την μεσοπρόθεσμη τάση να παραμένει ανοδική, και το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,35 ευρώ και η στήριξη στα 1,19 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,58 εκαττεμάχια.

Απόδοση μηνός +11,09%

Απόδοση 3μηνου +62,28%

Απόδοση 6μηνου +134,80%

Απόδοση από 1/1 +34,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +146,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,384 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4032 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,68 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 4,97

P/BV 0,26

CET1 17,3%

Κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στα 2,526 ευρώ με πτώση 0,16%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα πώλησης να διατηρείται για δεύτερη διαδοχική μέρα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,75 ευρώ, και η στήριξη στα 2,38 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 3,26 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6,38%

Απόδοση 3μηνου +22,56%

Απόδοση 6μηνου +107,90%

Απόδοση από 1/1 +11,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων +162,69%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,768 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,8524 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 5,53

P/BV 0,456

CET1 15,7%

P/E 59,34

Κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ

*****

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,782 ευρώ με πτώση 0,32%, ακυρώνοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,89 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ30 ημερών (0,77 ευρώ) με την επόμενη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,74 ευρώ), με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 11,2 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,76%

Απόδοση 3μηνου +38,90%

Απόδοση 6μηνου +98,88%

Απόδοση από 1/1 +35,15%

Απόδοση 52 εβδομάδων +176,33%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,86 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,2 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 1,41

P/BV 0,554

CET1 13,9%

Κεφαλαιοποίηση 2,9 δισ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Χρυσός σταυρός: Η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν του ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που συνήθως όταν πραγματοποιηθεί ενισχύει την ανοδική τάση της μετοχής.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem