17/19 Νοεμβρίου- Απ.Μάνθος: Η άμυνα και οι αντοχές των αγοραστών έχουν ατονήσει

Δεν μπόρεσε τελικά ο Γενικός Δείκτης@625,69 του ελληνικού χρηματιστηρίου να αποτυπώσει επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 650 μονάδων, γεγονός, που σχεδόν του επέβαλε ένα πισωγύρισμα προς το μέσο του εύρους της  πλάγιας ταλάντωσης, στις 625 μονάδες.
Άμεσο ζητούμενο για τη συνέχεια είναι η απομάκρυνση του δείκτη από την επικίνδυνη περιοχή στήριξης των 610 μονάδων, καθώς εκεί λόγω των πολλαπλών αναχαιτίσεων των όποιων ρευστοποιήσεων στις τελευταίες συνεδριάσεις η άμυνα και οι αντοχές των αγοραστών έχουν ατονήσει, στοιχείο, που μια καθοδική κίνηση με μειωμένο τζίρο συναλλαγών μπορεί να προκαλέσει καθοδικό ρήγμα και να οδηγήσει το Γενικό Δείκτη χαμηλότερα του ψυχολογικού ορίου των 600 μονάδων.
……………………..

Άρνηση διέλευσης άνω του επιπέδου των 1710 μονάδων, που είχαμε αναφέρει ως σημείο κλειδί στην προηγούμενη τεχνική ανάλυση δήλωσε και ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE25@1635,82  παίρνοντας πολύ γρήγορα καθοδική κλίση προς την περιοχή αναζήτησης αγοραστικής αναχαίτισης στις 1640 με 1600 μονάδες. Υπό αμφισβήτηση πάει να τεθεί και η αποτυπωμένη ανοδική απόκλιση του ταλαντωτή Σχετικής Δύναμης (RSI) μιας, που στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας  δοκιμάζετε η σαθρότητα ή μη της κάτω γραμμής τάσης του τεχνικού δείκτη.

……………………….

Μετά τα συνεχόμενα νέα χαμηλά και δίχως σημαντικές κοντινές στηρίξεις ο Τραπεζικός Δείκτης δείχνει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση προς τα ιστορικά χαμηλά των 358 μονάδων. Η  διαγραμματική τεχνική ανάλυση των επιμέρους τραπεζικών μετοχών αναδύει στοιχεία “selloff” με τις τιμές τους να χτυπάνε επίπεδα, που οδηγούν πολύ χαμηλότερα.

Έτσι για την Εθνική η επιβεβαιωμένη τμήση των 1,10€  ανοίγει το δρόμο για το 1€ . Επίπεδο που το έχει χάσει η Πειραιώς δίνοντας συνέχεια προς τη στήριξη των 0,80€. Προς τα 0,48€ με 0,474€ ευρώ κατευθύνεται  η μετοχή της Eurobank, περιοχή όπου δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί καθώς θα ανοίξει μέτωπο με τα 0,40€.

Τέλος η Alpha, όπου προς ώρας δείχνει να έχει χάσει το σημείο στήριξης του 1,174€  έχει πάρει ρότα για το σημείο πιθανής αντίδρασης των 1,10€.  Εδώ για να μπορέσουν να αλλάξουν τα πτωτικά δεδομένα θα πρέπει οι τραπεζικές μετοχές να κάνουν ένα βίαιο δίχως αιχμαλώτους ανοδικό rebound της τάξεως του +15%.

…………………………

Απόστολος Μάνθος

Υπεύθυνος: Τεχνικής  Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής

Τwitter @ManthosChartist

  • Ευριπίδου  9
  • 6ος Όροφος
  • 105 61  Αθήνα
  • Τηλ:  (+30) 210 6829898 

 http://www.aenaonmarkets.com


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το μήνυμα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων εγγράφων) είναι εμπιστευτικό και προορίζεται για χρήση μόνο από τον αποδέκτη του, καθώς ενδέχεται να προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο και να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.

  • Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, κοινοποίηση του περιεχομένου του ή αναμετάδοση του συγκεκριμένου μηνύματος, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθούν.

Η Aenaon Markets Ltd δε φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη μετάδοση του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη τους ή για οιαδήποτε ζημία του συστήματός σας. ΗAenaon Markets Ltd σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε ότι αυτή η επικοινωνία είναι ελεύθερη ιών, υποκλοπών ή παρεμβολών.