18/11 – Διατηρεί την ανοδική του τάση ο ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΠΑΠ, ΙΚΤΙΝ, και ΙΝΛΟΤ

Με οριακή πτώση έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης, παραμένοντας για δεύτερη μέρα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (667 μονάδες), καλύπτοντας σχεδόν το 50% της πτώσης του περασμένου Φεβρουαρίου, με την αντίσταση να βρίσκεται στο 50% του Fibonacci στις 692 μονάδες και η στήριξη στις 615 μονάδες (γραμμή ΓΔ). 

  • Ο γενικός δείκτης έκλεισε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 51,87 εκατ. τεμάχια, έναντι 38,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε σήμερα ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε για δεύτερη μέρα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η προσοχή συνεχίζει να παραμένει στραμμένη στην διάσπαση ή μη της αντίστασης των 1.649 μονάδων (γραμμή ΑΒ), κάτι που δεν έγινε ούτε και σήμερα, με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.422 μονάδες (γραμμή ΓΔ).


Κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης,  παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.023 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 936 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,45 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Πιέσεις δέχθηκε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος έκλεισε κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 395 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 296 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 39,05 εκατ. τεμάχια έναντι 28,59 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή του Παπουτσάνη έκλεισε στα 2,43 ευρώ με πτώση 2,41%, εμφανίζοντας αδυναμία να κινηθεί πάνω από το πρόσφατο υψηλό των 2,62 ευρώ (52 εβδομάδων), συνεχίζοντας να βρίσκει σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,30 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,74 ευρώ και η επόμενη στήριξη στα 1,75 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και τις εισροές στην μετοχή να παραμένουνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 20,39 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -3,19%

Απόδοση 3μηνου +9,50%

Απόδοση 6μηνου +41,38%

Απόδοση από 1/1 +46,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων +50,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9342 ευρώ

Καθαρή Θέση 21,45 εκατ. ευρώ

BV 0,85

P/BV 2,85

Ξένα/Ιδία 0,42

ROE +16,18%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,81%

Κεφαλαιοποίηση 61,04 εκατ. ευρώ


Η μετοχή του ΙΚΤΙΝΟΥ έκλεισε στα 0,604 ευρώ με άνοδο 2,55%με το αγοραστικό ενδιαφέρον να παραμένει από τις αρχές του μήνα, έπειτα από τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας για την κερδοφορία και τα ταμειακά διαθέσιμα στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου (βλ. παρακάτω), καταφέρνοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις να σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,53 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,60 ευρώ, με την επόμενη στα 0,73 ευρώ, και η στήριξη στα 0,52 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείταιΜ.Ο όγκου 30 ημερών 162,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +16,38%

Απόδοση 3μηνου +2,72%

Απόδοση 6μηνου -2,11%

Απόδοση από 1/1 -48,02%

Απόδοση 52 εβδομάδων -41,81%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,206 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,464 ευρώ

Καθαρή Θέση 44,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,39

P/BV 1,55

Ξένα/Ιδία 0,93

ROE +0,26%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,46%

Κεφαλαιοποίηση 69,05 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ έκλεισε στα 0,144 ευρώ με πτώση 4,0%διατηρώντας  παρόλα αυτά το αγοραστικό της σήμα, καθώς και το αγοραστικό ενδιαφέρον, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 0,15 ευρώ, και την επόμενη στα 0,172 ευρώ, και την στήριξη στα 0,12 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 358,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,77%

Απόδοση 3μηνου +9,09%

Απόδοση 6μηνου +20%

Απόδοση από 1/1 -60,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων -64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,417 ευρώ

Κεφαλαιοποίηση 22,60 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Νέα πτώση κατέγραψαν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,044με πτώση 63,93%, και του δεκαετούς στο 0,669με πτώση 8,42%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem