17/11- Αγοραστική φρενίτιδα στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΠΛΑΘ, ΠΛΑΙΣΙΟ, και ΠΡΟΦ

  • Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες στις ΗΠΑ Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq συνεχίζουν να διατηρούν το σήμα strong buy, καθώς και στην Ευρώπη οι δείκτες DAX 30FTSE 100, και CAC 40, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.


Με σημαντικά κέρδη έκλεισε ο γενικός δείκτηςολοκληρώνοντας πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (667 μονάδες), έχοντας καλύψει σχεδόν το 50% της πτώσης του περασμένου Φεβρουαρίου, με την αντίσταση να βρίσκεται στο 50% του Fibonacci στις 692 μονάδες  (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 615 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο γενικός δείκτης έκλεισε σήμερα πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 86,36 εκατ. τεμάχια, έναντι 37,42 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η προσοχή συνεχίζει να παραμένει στραμμένη στην διάσπαση ή μη της αντίστασης των 1.649 μονάδων (γραμμή ΑΒ), με την στήριξη να βρίσκεται στις 1.422 μονάδες (γραμμή ΓΔ).


Προς υψηλότερα επίπεδα κινήθηκε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ολοκληρώνοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, αυξάνοντας τις πιθανότητες διόρθωσης στις επόμενες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 992 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 849 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,70 εκατ. τεμάχια, έναντι 4,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Σημαντικά κέρδη για τον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος ολοκλήρωσε πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνηςδιατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 395 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 296 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 73,04 εκατ. τεμάχια έναντι 27,87 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο 1,85%, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (2,50 ευρώ), διατηρώντας το σήμα αγοράς, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να αναθερμαίνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,88 ευρώ και η στήριξη στα 2,51 ευρώ, με τον δείκτη RSI να συνεχίζει να βρίσκει αντίσταση στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερώνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 33,26 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,08%

Απόδοση 3μηνου +30,33%

Απόδοση 6μηνου +53,12%

Απόδοση από 1/1 +37,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +38,54%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,23 ευρώ

Καθαρή Θέση 148,6 εκατ. ευρώ

BV 3,42

P/BV 0,80

Ξένα/Ιδία 0,32

ROE +8,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,72%

Κεφαλαιοποίηση 120,3 εκατ. ευρώ


Η μετοχή του ΠΛΑΙΣΙΟ έκλεισε στα 3,10 ευρώ με άνοδο 0,65% εμφανίζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να δημιουργήσει «χρυσό σταυρό» κάτι που εάν πραγματοποιηθεί και διατηρηθεί για τρεις συνεδριάσεις (φίλτρο τρία) θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,37 ευρώ και η στήριξη στα 2,98 ευρώ, με το σήμα πώλησης να παραμένει, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να δείχνουν ότι έχουν ολοκληρωθείΜ.Ο όγκου 30 ημερών 5,29 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,91%

Απόδοση 3μηνου +16,54%

Απόδοση 6μηνου +4,03%

Απόδοση από 1/1 -10,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων -17,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,885 ευρώ

Καθαρή Θέση 93,28 εκατ. ευρώ

BV 4,23

P/BV 0,73

Ξένα/Ιδία 0,07

ROE +0,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,88%

Κεφαλαιοποίηση 68,43 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Profile έκλεισε στα 3,905 ευρώ με άνοδο 1,43%, επιχειρώντας μια νέα προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, προς την αντίσταση των 4,06 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η στήριξη βρίσκεται στα 3,54 ευρώ, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να διατηρείται από τα τέλη του προηγούμενου μήναΜ.Ο όγκου 30 ημερών 24,43 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +0,39%

Απόδοση 3μηνου +8,17%

Απόδοση 6μηνου +25,16%

Απόδοση από 1/1 +6,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,2778 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0896 ευρώ

Καθαρή Θέση 21,0 εκατ. ευρώ

BV 1,78

P/BV 2,19

Ξένα/Ιδία –

ROE +1,84%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 92,35%

Κεφαλαιοποίηση 46,13 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,084με πτώση 47,50%, και του δεκαετούς στο 0,713με πτώση 7,16%.


Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem