17/10- Με προσδοκίες ολοκληρώθηκε η εβδομάδα- Τι δείχνει η θεμελιώδης (κι όχι μόνο) εικόνα για ΜΟΗ, ΕΛΠΕ, και ΕΛΙΝ

  • Με κέρδη ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 894,74 μονάδες με άνοδο 0,69%, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία κέρδη 0,24%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,5 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 3,51 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 70 έκλεισαν ανοδικά, 44 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, διευρύνοντας στο δεύτερο μισό αυτής τα κέρδη του, φθάνοντας έως το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 894,96 μονάδων, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, και την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1,6 προς 1.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Η αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώθηκε διαγραμματικά και στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, των οποίων το 80% αυτών έκλεισε με σήμα αγοράς, έναντι 72% την προηγούμενη εβδομάδα, με την μετοχή της Alpha Bank να είναι η μόνη από τις συστημικές τράπεζες η οποία ολοκλήρωσε την συνεδρίαση της Παρασκευής με σήμα πώλησης.

Υψηλό 52 εβδομάδων

Εταιρικά ομόλογα

Ανακοίνωση ΟΤΕ

Ανακοίνωση ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το “ΚΟΔ”) έκδοσης της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” (εφεξής “η Εταιρεία”), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 4η  Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.04.2021 έως 22.10.2021 είναι η Πέμπτη 21η Οκτωβρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι, από την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 4ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 4η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €1.982.500 ευρώ, ήτοι ποσό €13,2166666667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,60% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι “Ομολογιούχοι”) θα πραγματοποιηθεί μέσω της “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 ως ακολούθως:

  1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.”

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η εταιρεία ΓΕΚΕ Α.Ε. (η “Εταιρεία“), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από τους μετόχους κκ. Δωροθέα Κεφάλα, Κωνσταντίνο Κεφάλα, Γεώργιο Κεφάλα και Αγγελική Κεφάλα, που αθροιστικά κατέχουν ποσοστό 97,87% και δυνάμει της προηγούμενης από 14.5.2021 γνωστοποίησης έχουν ήδη ενημερώσει την Εταιρεία και το επενδυτικό κοινό ότι ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ότι απέκτησαν την 12/10/2021 80  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, την 13/10/2021 515  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή και την 14/10/2021 130 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας με αξία 5,75 ευρώ ανά μετοχή, ώστε να κατέχουν 8.240.376 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας και ποσοστό που αντιστοιχεί σε 97,88% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ανακοίνωση ΕΧΑΕ για CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Ανακοίνωση Entersoft

Ανακοίνωση ΕΤΕ

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κερδών για τον γενικό δείκτη, ο οποίος διατηρεί το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 922 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και η στήριξη στις 854 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται (77,28 εκατ. τεμάχια) χαμηλότερα του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων (145,7 εκατ. τεμάχια).

Ο δείκτης FTSE πραγματοποίησε εβδομαδιαία άνοδο 0,29%, ακυρώνοντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση στο εβδομαδιαίο διάγραμμα να βρίσκεται στις 2.372 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και την στήριξη στις 1.856 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο εβδομαδιαίος όγκος διαμορφώθηκε στα 69,05 εκατ. τεμάχια έναντι 115,4 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

Ο δείκτης FTSEM ολοκλήρωσε με εβδομαδιαία πτώση 0,80%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα πώλησης. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 1.784 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.266 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα ο τραπεζικός δείκτης, πραγματοποιώντας εβδομαδιαία άνοδο 1,29%, με το σήμα αγοράς να παραμένει για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα. Στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, η αντίσταση βρίσκεται στις 712 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 459 μονάδες (γραμμή ΓΔ), με τον εβδομαδιαίο όγκο να διαμορφώνεται στα 50,75 εκατ. τεμάχια έναντι 107,7 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα εβδομάδων.

****

Η μετοχή της ΜΟΗ έκλεισε στα 14,59 ευρώ με άνοδο 2,82%, συνεχίζοντας την προσπάθεια κίνησης υψηλότερα του πρόσφατου υψηλού των 14,60 μονάδων, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,58 ευρώ με την επόμενη στα 14,95 ευρώ, και η στήριξη στα 13,85 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 125,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,45%

Απόδοση 3μηνου +4,81%

Απόδοση 6μηνου +6,96%

Απόδοση από 1/1 +47,08%

Απόδοση 52 εβδομάδων +23,64%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,03 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,60 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,0 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

Book Value: 9,9200 ευρώ

P/BV 1,47

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA11,39 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA5,49 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -261,8 εκατ. ευρώ από 468,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,37

ROE +11,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,88%

Κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,14 ευρώ με άνοδο 0,66%, επιχειρώντας να κινηθεί υψηλότερα του πρόσφατου υψηλού των 6,16 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η μετοχή δημιούργησε στις 12/10 χρυσό σταυρό (ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από αυτόν των πενήντα ημερών), με την αντίσταση να βρίσκεται στα 6,21 ευρώ, και την στήριξη στα 4,55 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 87,2 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,96%

Απόδοση 3μηνου +5,50%

Απόδοση 6μηνου +4,60%

Απόδοση από 1/1 +13,70%

Απόδοση 52 εβδομάδων +28,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,60 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,07 ευρώ

Καθαρή Θέση 1,9 δισ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

Book Value 6,4000

P/BV 0,96

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA50,01 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA25,5 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -16,6 εκατ. ευρώ από -62,6 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,0

ROE +10,21%

Δείκτης Φερεγγυότητας 32,31%

Κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ

****

Η μετοχή της ΕΛΙΝ έκλεισε στα 1,83 ευρώ αμετάβλητηδιατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,92 ευρώ, και η στήριξη στα 1,66 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,1 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -8,04%

Απόδοση 3μηνου -4,69%

Απόδοση 6μηνου -8,50%

Απόδοση από 1/1 +18,83%

Απόδοση 52 εβδομάδων +27,97%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,22 ευρώ

Καθαρή Θέση 55,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

Book Value 2,3600

P/BV 0,78

P/Ettm 16,64

EV/EBITDA11,51 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA8,62 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές -46,0 εκατ. ευρώ από 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 2,32

ROE +2,27%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,81%

Κεφαλαιοποίηση 43,61 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτηςσυνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,144% με πτώση 15,29%, και του δεκαετούς στο 0,907με πτώση 1,31%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem