(16 Μαίου 2021) Χ.Α – Εν ολίγοις πολλά: Aegean και ΑΜΚ (από τον… Μαθηματικό)

Εν ολίγοις πολλά: Aegean και ΑΜΚ

Επειδή είχαμε πολλά μηνύματα σχετικά με την αύξηση της Aegean, είπαμε να σας βοηθήσουμε λιγάκι με τους υπολογισμούς σας.
  • Για να μην κουράζεστε λοιπόν και μπερδεύεστε για το πότε και εάν συμφέρει η αγορά δικαιωμάτων, κάντε δυο πράξεις για να βρίσκετε την τιμή του δικαιώματος που αναλογεί στην καθημερινή τιμή διαπραγμάτευσης.
Πρώτα βρίσκουμε την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής:
Τπ = (τιμή διαπραγμάτευσης + 0,84) / 1,26254 (και κάτι δεκαδικά ακόμα)
…και μετά την τιμή του δικαιώματος:
Τδ =  0,26254 χ (Τπ -3,2)
Αρα με τιμή κλεισίματος της Παρασκευής 5,63 θα είχαμε:
Τπ = (5,63 + 0,84) / 1,26254 = 5,1246
Τδ = 0,26254 χ (5,1246 -3,2) = 0,5052
Το μόνο που θα αλλάζετε επομένως είναι η τιμή που διαπραγματεύεται καθημερινά η μετοχή.
As simple as that!
  • Ο μαθηματικός σας

Κ.Ζ.