16/8- Το πρόβλημα είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός βλέπει μια βάρκα με μετανάστες και όχι μια βάρκα με λαθρομετανάστες

  • Το πρόβλημα είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός βλέπει μια βάρκα με μετανάστες και όχι μια βάρκα με λαθρομετανάστες.
Εικόνα