16/4- Αρκετές οι ερωτήσεις από φίλους της μετοχής που παραμένουν πιστοί στο ΕΚΤΕΡάκι!!

ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ από φίλους της μετοχής που παραμένουν πιστοί στο ΕΚΤΕΡάκι!!

  • ANTIΣΤΑΣΗ στα 1,2000 ευρώ και μετά φάτσα κάρτα με την λογιστική της αξία στα 1,5000 ευρώ… 
  • ΕΚΤΕΡ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

(1): Προχώρησε στην υπογραφή εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «GMD ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Αποπεράτωση υφιστάμενου ημιτελούς Ξενοδοχείου Β’ κατηγορίας και αναβάθμιση σε Ξενοδοχείο 5*, 57 κλινών, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανάπλαση όψεων, προσθήκη ημιυπαίθριου κατ’ επέκταση, κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη θέση ΒΑΘΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΣΟΥ». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,51 εκατ ευρώ.

(2): Της κατοχυρώθηκε το έργο της Μελέτης, Κατασκευής και εξοπλισμού της Νέας Πτέρυγας Εντατικής Θεραπείας, το έργο 50 κλινών του Νοσοκομείου Σωτηρία, προϋπολογισμού 7,1 εκατ ευρώ. Το έργο είχε ανατεθεί αρχικώς στην κοινοπραξία Ακτωρ – Τομή, όμως κατόπιν σχετικής προσφυγής και απόφασης, το έργο κατακυρώθηκε στην Εκτέρ.

(3): Τον Δεκέμβριο προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο της Σύμβασης την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου επί της οδού Σίνα 16». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,57 εκατ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

(4): Κατασκευή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου, στο Γ.Ν. Ηρακλείου “Βενιζέλειο-Πανάνειο”, στο Γ.Ν. Χανίων “Άγιος Γεώργιος” και στο Γ.Ν. Λέσβου “Βοστάνειο” στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι οικοδομικές εργασίες, οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και οι υποδομές για την ενσωμάτωση εξοπλισμού στις ΜΕΘ των παραπάνω νοσοκομείων που ανακαινίζονται λόγω της πανδημίας COVID-19.

  • Τα έργα θα υλοποιηθούν με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέσω της ανώνυμης εταιρείας ειδικού κοινωφελούς σκοπού με την επωνυμία “Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.”. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε € 3,45 εκατ. ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ορίσθηκε σε 2-3 μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων ανάλογα με το έργο.

(5): Στις 24 Νοεμβρίου 2020, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με τα Η.Α.Ε. για την κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος, στον Αυλώνα Αττικής. Το αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15,75 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες.


(6): Στις 28 Ιανουαρίου 2021, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Αναδιάρθρωση υφιστάμενης μονάδας εμβολίων και δημιουργία αίθουσας BSL2+ στον Α’ όροφο του κτιρίου ζωικών προτύπων (Κ7) και ανακατασκευή του κλιματισμού και των χώρων», με δωρεά του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 0,75 εκατ.ευρώ και έχει υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής Φ.Π.Α. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών

(7): Στις 18 Μαρτίου 2021, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».Αντικείμενο της Σύμβασης του έργου είναι η «Μελέτη και Κατασκευή συνδετήριαςπεζογέφυρας μεταξύ νέας πτέρυγας ΜΕΘ 50 κλινών και κτιρίου «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» διαμέσου του κτιρίου «ΜΕΓΑ ΛΑΙΚΟ» στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 0,78 εκατ., ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης


(8): Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «AZOE RESORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η κατασκευή του έργου «Ξενοδοχειακό Συγκρότημα AMANZOE – VILLA 04a». Η VILLA 04a αποτελεί τμήμα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος AMANZOE, που βρίσκεται στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα στον Δήμο Ερμιονίδας, του Νομού Αργολίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε € 2,45 εκατ. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έως την 01.04.2022.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα συνεχίσει τις… ανακοινώσεις της, αφού συμμετέχει σε πολλούς διαγωνισμούς διεκδικώντας έργα για τα οποία η ικανότητα της για άψογη κατασκευή και έγκαιρη αποπεράτωση είναι εκ των ων ουκ άνευ.

  • Τα αποτελέσματα χρήσης 2020 (δεν θα είναι καλά) έχουν, αν μη τι άλλο προεξοφληθεί. Πόσο μάλλον όταν παρατηρείς την τρέχουσα αποτίμηση της στην αγορά (12 με 12,5 εκατ.), ήτοι 45% κάτω από την book value. Και πολύ περισσίτερο από την πραγμαστική αξία της που όλο θα ενδυναμώνεται λόγω κλάδου και μεγάλης ανάπτυξης στα έργα ειδικότητας της.