@17:21 – Ποιες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α (οι 31 πρώτες)

@17:21 – Ποιες μετοχές κινήθηκαν πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α (οι 31 πρώτες)


@16:35 – Ποιες μετοχές κινούνται πτωτικά αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α