16 Ιουνίου – Μία πεντάδα για όλα τα γούστα… Με παρόν και κυρίως μέλλον…

  • ΛΑΜΔΑ
  • ΓΕΚΤΕΡΝΑ,
  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ,
  • ΙΝΤΡΑΚΑΤ,
  • JP ABAΞ

ΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΙΓΜΑ – δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε… Τα υπέρ και τα κατά τους…

ΘΑ συνεχίσουν να ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ στο ταμπλό, στο οποίο άλλωστε δεν είναι πολλές οι μετοχές που προσφέρονται (και) για βραχυχρόνιες κινήσεις.

‘Αλλες έχουν ήδη κάνει το ξέσπασμα τους, άλλες το είχαν κάνει νωρίτερα αλλά θα επανέλθουν, ενώ άλλες είναι και αρκετά υποτιμημένες.

μ/μ