@15:51 – Οι μετοχές που κινούνται πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α

@15:51 – Οι μετοχές που κινούνται πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α