@15:30μμ – Ποιες μετοχές κινούνται πτωτικά αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α

@15:30μμ – Ποιες μετοχές κινούνται πτωτικά αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α