@15:19 – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν ανοδικά αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α

@15:19 – Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν ανοδικά αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α