@14:20- Πως κινούνται οι Αγορές, τα Cryptos και τι δείχνουν τα Futures στην Wall Street (15/8)