13.9.2021- Χ.Α: Aπάντηση χρεωστούμενη για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

Aπάντηση χρεωστούμενη για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

  • ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΣΕΛ. 15-16 (ΣΕΛ 16, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 85% ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ)!!!

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/6150498/165_773_2021_Greek_1.pdf/3eae1507-899e-4a65-a6e9-97d28d62b10b

  • ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ακόμα και με βάση την τελευταία ανακοίνωση για πιθανό νέο κούρεμα του τιμήματος για το ξενοδοχείο και αφαιρουμένων των ποσών που διατέθηκαν για την αγορά των πλοίων, το καθαρό ταμείο εκτιμάται στα €1,6-1,7/μετοχή. ΔΩΡΕΑΝ δηλ. όλα τα υπόλοιπα.

  • Πάμε τώρα στις σημαντικότατες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος στον ναυτιλιακό κλάδο

Ξεκινώντας από τις αρχές Οκτωβρίου και σταματώντας στα τέλη του φετινού Ιανουαρίου, η εταιρεία προχώρησε σε ένα μπαράζ αγορών συμμετοχών της τάξης του 15%, σε 6 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας από 4.200 TEU (containers) το μικρότερο με τα υπόλοιπα 5 μεταξύ 6.000-6.800 TEUς. Τελευταία κίνηση ήταν τον Ιανουάριο, με την απόκτηση του 85% containership, συνολικής χωρητικότητας 9.800 TEUs.

  • Ουσιαστικά, η εταιρεία προχώρησε στην συνολική επένδυση των περίπου $40 εκατ. σε ιδανικό timing. Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η κίνηση αυτή εξασφαλίζει στον όμιλο δυνητικές υπεραξίες της τάξης των €20-30 εκατ., ήτοι περίπου €0,50 – 0,75/μετοχή όταν η συνολική κεφαλαιοποίηση με το ζόρι υπερβαίνει τα €78 εκατ.!

Επιπλέον, με αυτή την κίνηση, ο όμιλος αναμένεται να εμφανίσει αξιόλογη καθαρή κερδοφορία, μετά από πάρα πολλά χρόνια!

  • Χαρτοφυλάκιο ακινήτων με σημαντικότερα τα κάτωθι:

α) Μαρίνα Σάμου,

β) μεγάλο βιομηχανικό ακίνητο στην ΒΙΠΕ Πατρών,

γ) οικόπεδο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης,

δ) δύο διαμερίσματα στην Γλυφάδα και

ε) το νεοκλασσικό κτίριο στον Άλιμο, όπου στεγάζεται η διοίκηση.

Η συνολική καθαρή αξία, αφαιρουμένου του leasing, ανέρχεται στα €16,9 εκ., ήτοι περίπου €0,40/μετ.!


  • Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις €12,9 εκ.,

ήτοι €0,33/μετ., τα οποία αφορούν αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο και σχετίζονται με δημόσια έργα, που έχουν ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί από το 2015 και θα έπρεπε να είχαν ήδη εισπραχθεί. Να τονιστεί ότι οι αρχικές απαιτήσεις ανέρχονταν στα €28,5 εκ. (έχουν απομειωθεί δηλαδή κατά €15,6 εκ.!!!) και δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου τόκοι υπερημερίας, που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά – εκτοξεύσουν το τελικό ποσό!!!

Παράλληλα, ο όμιλος έχει ήδη κάνει την πρώτη του κίνηση στον τομέα των κόκκινων δανείων, με την απόκτηση του 50% της Mountstreet (διαχείριση κόκκινων δανείων), έναντι €450 χιλ.

  • Με βάση τις δηλώσεις του Γ. Στέγγου στην ΕΓΣ στις 26/2 οι αποδόσεις των πλοίων είναι διψήφιες και οι υπεραξίες ανέρχονταν στα €10 εκ., με βάση τις τότε τιμές, οπότε αναμένεται ο όμιλος να επιστρέψει σε κερδοφορία και όσο λήγουν τα ναυλοσύμφωνα μέσα στην επόμενη τριετία, τα κέρδη θα αυξάνονται ανάλογα, ενώ δεν αποκλείεται και η πώληση των πλοίων.

Συνοψίζοντας, η τρέχουσα (με βάση τις τρέχουσες τιμές των πλοίων) λογιστική αξία της μετοχής εκτιμούμε ότι σίγουρα υπερβαίνει τα €4, με την μετοχή να διαπραγματεύεται οριακά υψηλότερα από τα ταμειακά της διαθέσιμα, χωρίς να υπολογίζονται ακίνητα και απαιτήσεις (σημαντική καθυστέρηση από Δημόσιο, όπου έχουν γίνει τεράστιες απομειώσεις, λόγω ΔΛΠ και μην έχουμε επανάληψη της ΝΙΟΥΣ, η οποία τα πήρε όλα και εντόκως!!!)

  • ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ και χωρίς ίχνος υπερβολής 

Τα πλοία πρέπει πλέον να αξίζουν περισσότερο από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας!

  • Με βάση κάποια νούμερα που δόθηκαν στην ΓΣ, ο ναυτιλιακός κλάδος ακόμα και με τα χαμηλά ναυλοσύμφωνα που είναι κλεισμένα θα εισφέρει €4 εκ. ΕΑΤ! Καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει όταν αρχίσουν να λήγουν στα επόμενα 2,5 έτη.

Σίγουρα θα διορθώσουν πολύ οι ναύλοι, αλλά εκτιμούμε ότι θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι, σε σχέση με τα τρέχοντα ναυλοσύμφωνα των πλοίων του ομίλου.

ΥΓ: Αρκετοί θα πουν, καλά βρε μικρομέτοχε ξέχασες το παρελθόν και μάλιστα το εντελώς πρόσφατο;

  1. Είναι αρκετοί οι φίλοι μας που παραμένουν στην μετοχή είτε από πείσμα, είτε από πίστη ότι στο τέλος δεν θα βγουν χαμένοι, είτε για τον άλφα ή βήτα λόγο. ΚΑι δικαιούνται μίας απάντησης.

2. Στο μαγαζί κάνει κουμάντο άλλος, καιρός ήταν να ξεκουραστεί…

3. Αυτός ο άλλος, το κατέχει το άθλημα της Εμπορικής Ναυτιλίας…