13/8- Ολες οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών (Τετάρτη 12.8.2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Μερίσματα
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Ανακοίνωση διανομής προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020

19:12 12 Αυγ 2020  –  [ΛΥΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:52 12 Αυγ 2020  –  [ΜΟΤΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.:  Συναλλαγές της Eurobank Equities

17:26 12 Αυγ 2020  –  [ΕΧΑΕ]
Ανακοινώσεις
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ2

17:09 12 Αυγ 2020  –  [ΜΛΣ]
Ανακοινώσεις
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ1

17:07 12 Αυγ 2020  –  [ΜΛΣ]
Οικονομικό Ημερολόγιο
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

09:55 12 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Ανακοινώσεις
CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ – Δ.Ο.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΝAV 31.07.2020

09:43 12 Αυγ 2020  –  [CNLCAP]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

08:37 12 Αυγ 2020  –  [ΠΛΑΘ]