13/8- ΝΑΤΟ = DEAD ALLIANCE…

Άκουσε κανείς κάτι από το ΝΑΤΟ;

Μία δήλωση, μια κουβέντα, μια λεξούλα…

DEAD ALLIANCE…

Ν.Τζαβ.