(13/5) Στη «μάχη» για τις αλλαγές πληρωμάτων και τα νηολόγια

Τα κράτη σημαίας του Παναμά και της Λιβερίας εκφράζουν από κοινού την ένθερμη υποστήριξή τους προς την εγκύκλιο του ΙΜΟ σχετικά με το «Recommended Framework of Protocols Ensuring Safe Ship Crew Changes and Travel During the COVID-19 Pandemic».

  • Τόσο ο Παναμάς όσο και η Λιβερία προτρέπουν και τα υπόλοιπα κράτη σημαίας να υποστηρίξουν την εγκύκλιο για την απρόσκοπτη μετακίνηση και τις αλλαγές πληρωμάτων.
  • Με γνώμονα τον ρόλο και την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν σε τέτοιου είδους ζητήματα ως κράτη σημαίας, ο Παναμάς και η Λιβερία είναι διατεθειμένοι να κάνουν το καλύτερο δυνατό ώστε να έχουν όλοι οι ναυτικοί τα κατάλληλα έγγραφα πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.
  • Τα νηολόγια των Παναμά και Λιβερίας αποτελούν τα μεγαλύτερα σε όρους αριθμού πλοίων, καθώς συνδυαστικά είναι εγγεγραμμένα σε αυτά 12.000 πλοία, χωρητικότητας 400 εκατ. dwt.