13.2.2021 – Αποδόσεις μετοχών SmallCap (Εβδ.- Μηνός – 3Μ – 6Μ – 52ΕΒΔ και 2021)

  • Αποδόσεις μετοχών Small Cap

  • Η KAΡΕΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ και στο TOP1 Επενδυτικής Αξιοπιστίας, Επιχειρηματικής Αξιοσύνης και Ανταμοιβής των επενδυτών. Μακράν η υπ’αρ.1 του ελληνικού χρηματιστηρίου