12/8- Δυσοίωνες βραχυπρόθεσμα οι εκτιμήσεις για τον ΓΔ στο Χ.Α.- Τεχνική εικόνα Τιτάνα, ΠAΠ και EΝΤΕΡ

12/8- Δυσοίωνες βραχυπρόθεσμα οι εκτιμήσεις για τον ΓΔ στο Χ.Α.-Τεχνική εικόνα Τιτάνα, Παπουτσάνη, και Entersoft

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong buy, με τον δείκτη S&P 500 να διατηρεί το σήμα του σε strong buy, όπως και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 μετέτρεψε το σήμα του σε strong buy από neutral, με τον δείκτη FTSE 100 να μετατρέπει το σήμα του σε strong buy από neutral, καθώς και ο δείκτης CAC 40, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Θετικό πρόσημο έπειτα από δύο αρνητικές συνεδριάσεις για τον γενικό δείκτηπαραμένοντας όμως κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, όπως και ο δείκτης RSI κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 65μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 592 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,35 εκατ. τεμάχια, έναντι 28,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Ανοδική αντίδραση και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διατήρησε το σήμα πώλησης, με τον δείκτη RSI να παραμένει και σήμερα κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.418 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με τον δείκτη RSI να κλείνει κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, και με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 2,24 εκατ. τεμάχια, έναντι 2,51 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Σημαντικά κέρδη για τον ΔΤΡ ο οποίος παραμένει σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα, καθώς ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες  (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη (γραμμή ΓΔ) στις 263 μονάδες, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,53 εκατ. τεμάχια έναντι 21,40 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή του Τιτάνα έκλεισε στα 11,20 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας το σήμα αγοράς, εμφανίζοντας όμως αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 12,92 ευρώ και την στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (11,15 ευρώ), με την επόμενη στα 10,79 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 73,10 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,13%

Απόδοση 3μηνου –2,93%

Απόδοση 6μηνου –37,31%

Απόδοση από 1/1 –39,89%

Απόδοση 52 εβδομάδων –41,68%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 19,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 8,4026 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 1,34 δισ. ευρώ

BV 16,24

P/BV 0,69

ROE 1,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 49,19%

Κεφαλαιοποίηση 923,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του Παπουτσάνη έκλεισε στα 2,18 ευρώ με άνοδο 2,83%, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε ανοδικό κανάλι, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και τον δείκτη RSI να παραμένει κοντά στο όριο της υπεραγορασμένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,30 ευρώ και η στήριξη στα 1,98 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 24,98 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +15,34%

Απόδοση 3μηνου +21,11%

Απόδοση 6μηνου +29,78%

Απόδοση από 1/1 +29,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων +39,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,28 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9431 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 20,77 εκατ. ευρώ

BV 0,83

P/BV 2,62

ROE 11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,56%

Κεφαλαιοποίηση 54,76 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Entersoft έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο 2,60%, παρουσιάζοντας αδυναμία στις τελευταίες συνεδριάσεις να κινηθεί προς νέα ιστορικά υψηλά, διατηρώντας το σήμα αγοράς, και με τον δείκτη RSI να κλείνει πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,61 ευρώ και η στήριξη στα 1,44 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 15,52 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +17,91%

Απόδοση 3μηνου +38,39%

Απόδοση 6μηνου +32,58%

Απόδοση από 1/1 +52,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +49,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,61 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,90 ευρώ

Ιδία κεφάλαια 16,39 εκατ. ευρώ

BV 0,55

P/BV 2,87

ROE 12,35%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 130,82%

Κεφαλαιοποίηση 47,4 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

Μικτή εικόνα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,228με πτώση 5,39%, και του δεκαετούς στο 1,069με άνοδο 1,76%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem