@12:50 – Οι μετοχές που κινούνται πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α

@12:50 – Οι μετοχές που κινούνται πτωτικά σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α