@12:20 – Πως κινούνται σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε Αξία συναλλαγών

@12:20 – Πως κινούνται σήμερα στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε Αξία συναλλαγών