11.5.2021 – Χ.Α: Τρεις μετοχές με «κόκκινο» δείκτη φερεγγυότητας…

Η μετοχή της ΑΛΜΥ έκλεισε στα 1,72 ευρώ με πτώση 1,43%, υποχωρώντας έπειτα από αρκετές συνεδριάσεις κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,55 ευρώ, και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ10 ημερών (1,70 ευρώ) με την επόμενη στα 1,63 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 31,4 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +14,67%

Απόδοση 3μηνου +38,71%

Απόδοση 6μηνου +101,88%

Απόδοση από 1/1 +28,84%

Απόδοση 52 εβδομάδων +136,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,644 ευρώ

Καθαρή Θέση 25,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,79

P/BV 2,19

P/E 7,7

EV/EBITDA* 8,28

EV/Sales* 0,86

Ελεύθερες ταμειακές ροές 6,3 εκατ. ευρώ από 476.620 ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 5,91

ROE +28,46%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 9,17%

Κεφαλαιοποίηση 55,75 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή των Σωλ. Τζιρακιάν έκλεισε στα 2,75 ευρώ με άνοδο 1,85%, συνεχίζοντας να βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,36 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,9 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +5,36%

Απόδοση 3μηνου +10%

Απόδοση 6μηνου +18,03%

Απόδοση από 1/1 +3%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,12 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Καθαρή Θέση 3,9 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 2,56

P/BV 1,07

P/E 16,98

EV/EBITDA* 21,37

EV/Sales* 0,64

Ελεύθερες ταμειακές ροές –2,3 εκατ. ευρώ από 62.406 ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 1,82

ROE +6,32%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 15,39%

Κεφαλαιοποίηση 4,19 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της AVE έκλεισε στα 0,329 ευρώ με άνοδο 3,13%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η μετοχή από τα τέλη Μαρτίου παρουσιάζει αδυναμία να διασπάσει την αντίσταση των 0,34 ευρώ, με την στήριξη να βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,30 ευρώ) με την επόμενη στα 0,27 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 52,51 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +8,22%

Απόδοση 3μηνου +21,85%

Απόδοση 6μηνου +52,31%

Απόδοση από 1/1 +12,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +64,5%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,366 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,162 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης 2020)

BV 0,04

P/BV 8,7

P/E 8,89

EV/EBITDA* 56,94

EV/Sales* 0,7

Ελεύθερες ταμειακές ροές 6,9 εκατ. ευρώ από 400.696 ευρώ το 2019

Ξένα/Ιδία 9,84

ROE +82,4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 4,44%

Κεφαλαιοποίηση 46,53 εκατ. ευρώ

*****

EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων)Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem