10.9.2021: Η προσοχή στα αποτελέσματα 6μήνου- Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΟΤΟΕΛ, ΟΠΑΠ, ΠΛΑΘ

Τρίτη μέρα απωλειών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να κλείνει στις 899,22 μονάδες με πτώση 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 79,79 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 28,91 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 53 έκλεισαν ανοδικά, 75 πτωτικά, και 40 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε αρνητικό έδαφος διαπραγματεύθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης ο γενικός δείκτης, με τις απώλειες να ξεπερνούν στο δεύτερο μισό αυτής το 1%, φθάνοντας στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 892,62 μονάδων, και με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,4.

Μεγαλύτερη άνοδος/Μεγαλύτερη πτώση

Πακέτα συνεδρίασης

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα ο δείκτης Dow Jones διαπραγματεύεται με σήμα neutral, και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 30 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα buy, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Ούτε και σήμερα κατάφερε να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα ο γενικός δείκτης, κάτι που επιβεβαιώνει την έλλειψη διάθεσης για ανάληψη ρίσκου από πλευράς επενδυτώνδιατηρώντας για δεύτερη μέρα το σήμα πώλησης, με τον όγκο να διαμορφώνεται αισθητά υψηλότερα του μέσου όρου των τριάντα ημερών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 950 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 872,0 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 43,48 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τον δείκτη RSI να διατηρεί την αρνητική του κλίση, και με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 2.316 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.999 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα αγοράς, παραμένοντας κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.779 μονάδες (εβδομαδιαίο διάγραμμα) και την στήριξη στις 1.354 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Με απώλειες έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος διατηρεί το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 605 μονάδες, και την στήριξη στις 468 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 35,73 εκατ. τεμάχια, έναντι 17,81 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Η μετοχή της ΟΤΟΕΛ έκλεισε στα 7,52 ευρώ με άνοδο 2,31%, καταβάλλοντας νέα προσπάθεια κίνησης προς το πρόσφατο υψηλό των 7,80 ευρώ που ουσιαστικά θα την οδηγήσει προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,11 ευρώ και η στήριξη στα 7,27 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 9,3 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,59%

Απόδοση 3μηνου +4,44%

Απόδοση 6μηνου +18,24%

Απόδοση από 1/1 +22,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων +114,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,42 ευρώ

Καθαρή Θέση 280,5 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 5,79

P/BV 1,3

P/Ettm 11,75

EV/EBITDA4,8 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA2,38 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 27,4 εκατ. ευρώ από 41,4 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 1,28

ROE +5,31%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,86%

Κεφαλαιοποίηση 367,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή του ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,04 ευρώ με πτώση 0,61%, τερματίζοντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική του τάση, με το σήμα αγοράς προς το παρών να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,62 ευρώ, και η στήριξη στα 12,79 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 281,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +7,77%

Απόδοση 3μηνου –2,96%

Απόδοση 6μηνου +14,47%

Απόδοση από 1/1 +19,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +62,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,78 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,8383 ευρώ

Καθαρή Θέση 635,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 1,81

P/BV 7,21

P/Ettm 16,72

EV/EBITDA13,95 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA1,33 (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 110,69 εκατ. ευρώ από 69,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία 0,76

ROE +12,93%

Δείκτης Φερεγγυότητας 34,65%

Κεφαλαιοποίηση 4,58 δισ. ευρώ

Η μετοχή των ΠΛΑΘ έκλεισε στα 8,27 ευρώ με πτώση 4,83%, διατηρώντας παρόλα αυτά την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς, υποχωρώντας όμως κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με την στήριξη να βρίσκεται στα 7,92 ευρώ, και με τις εκροές στην μετοχή να αυξάνονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 53,6 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +10,27%

Απόδοση 3μηνου +22,7%

Απόδοση 6μηνου +100,73%

Απόδοση από 1/1 +117,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +313,50%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ

Καθαρή Θέση 221,4 εκατ. ευρώ (στοιχεία χρήσης πρώτου εξαμήνου 2021)

BV 5,11

P/BV 1,62

P/Ettm 4,73

EV/EBITDA2,85 (σε 12μηνη βάση)

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA (σε 12μηνη βάση)

Ελεύθερες ταμειακές ροές 57,5 εκατ. ευρώ από 34,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020.

Ξένα/Ιδία αρνητικά

ROE +21,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66,86%

Κεφαλαιοποίηση 361,7 εκατ. Ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,013με πτώση 164,29%, και του δεκαετούς στο 0,766με πτώση 3,16%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem

Η προσοχή στα αποτελέσματα εξαμήνου-Τι δείχνει η τεχνική (κι όχι μόνο) εικόνα για ΟΤΟΕΛ, ΟΠΑΠ, και ΠΛΑΘ