10.9.2020- ΔΕΗ: Ανέβασαν την τιμή στόχο στα 6,00 ευρώ οι αναλυτές της Alpha Finance